Ärenden inför socialnämndens arbetsutskott

Den 14 april behandlar socialnämndens arbetsutskott sammanlagt åtta ärenden som går till socialnämnden för beslut 28 april. Bland annat redovisning av hur Asta Svenssons arv använts under 2021 samt fler satsningar inom äldreomsorgen.

Guldkant för många äldre under pandemin

Många verksamheter hade sökt medel ur Asta Svenssons arv för 2021 men flera planerade aktiviteter begränsades av pandemin. Trots det genomfördes en hel del för att skapa guldkant i tillvaron för äldre.

– Roligt att så mycket kunnat genomföras trots rådande förutsättningar men tyvärr har bland annat flera musikevenemang fått avbokas, säger Bodil Wennerbrandt Sevastik, socialnämndens ordförande.

Totalt beviljades 831 900 kr för 2021 men nära hälften, 377 581 kr användes inte och återtas därför av socialnämnden enligt förslaget.

Bland de aktiviteter som kunnat genomföras på äldreboenden finns bland annat trerätters middagar i samband med högtider som jul, nyår och midsommar med flera. Inköp av nya möbler till aktivitetsrum och läsplattor till avdelningar för att kunna spela musik med mera. Inköp av frön, grönsaker och blommor till utemiljöer och i ett fall, ett växthus.

Inom hemtjänsten har man till exempel kunnat erbjuda jultallrik och bakelser hemma hos brukarna, anordnat julfest i en kyrka med fika, godis och glögg samt inköp av julklappar inklusive underhållning.

Fortsatt satsning på kompetenslyft inom äldreomsorgen

Regeringen har beslutat om fortsatt satsning på Äldreomsorgslyftet. Socialnämnden föreslås rekvirera statsbidraget om drygt 13 miljoner för 2022. Satsningen bygger på en överenskommelse mellan SKR och Kommunal.

– Vi behöver göra allt vi kan för att säkra bemanningen, både den akuta och på längre sikt, säger Bodil Wennerbrandt Sevastik.

Socialförvaltningen kommer att fortsätta de utbildningssatsningar som påbörjats under 2021. Förvaltningen har också anställt en till grupp medarbetare, riktade till hemtjänsten, som studerar på halvtid på arbetstid och arbetar halvtid med start i maj.

Samtliga ärenden till socialnämndens arbetsutskott 14 april Länk till annan webbplats.

Kontakt

Bodil Wennerbrandt Sevastik, socialnämndens ordförande, 0920-45 30 00

Sidan uppdaterades den 13 april 2022