Digitalisering underlättar för kommunens chefer

För många chefer tar de administrativa uppgifterna mycket tid. Inom Luleå kommun pågår nu ett projekt för att digitalisera och förenkla administrationen inom personalområdet. Alla personalakter har blivit digitala och inom kort kommer dokumentflödet för anställningsavtal att bli helt digitalt. Åtgärder som underlättar och sparar tid för kommunens chefer.

– Vi ska vara i framkant och använda den nya teknik som finns. Målet är att våra chefer ska behöva lägga mindre tid på administration och i stället få mer tid över till kärnverksamheten och sina medarbetare. Helt enkelt tid för ledarskap, säger personalchef Jenny Nilsson, Luleå kommun.

Projektet började med att digitalisera de personalakter som alla medarbetare i kommunen har. I en personalakt sparas olika dokument som rör en anställning, till exempel ansökningshandlingar, anställningsavtal, avgångsrapport och pensionshandlingar.

Nu när arbetet med de digitala personalakterna är i gång är nästa steg digitala dokumentflöden. Anställningsavtal och avgångsrapporter är först ut. Dokument som i dagsläget kräver en hel del manuellt arbete.

– Projektet har tittat på vilka processer som lönar sig att digitalisera utifrån målsättningen att avlasta och underlätta våra chefers administrativa vardag, säger projektledare Maria Åström på Luleå kommuns personalavdelning.

Kontaktpersoner:
Jenny Nilsson, personalchef, 0920-45 37 43
Maria Åström, projektledare, 0920-45 49 59

Sidan uppdaterades den 8 april 2022