Hertsö miljögård kan åter bli sommarfik

Luleå barnidrottsförening söker pengar från Luleå kommun för att även i sommar driva café och mötesplats på Hertsö miljögård. Kommunen ställer sig positiv till förslaget och ärendet ska nu upp till kultur-och fritidsnämndens arbetsutskott nästa vecka.

Sommaren 2021 väckte Luleå barnidrottsförening miljögården på Hertsön till liv under nio sommarveckor. Med bidrag från kommunen drev föreningen fik och mötesplats med feriearbetande ungdomar och handledare.

Nu vill föreningen göra om sommarsatsningen och ansöker om 160 000 kronor i bidrag.

– Vi ser väldigt positivt på deras ansökan. Föreningen vill skapa en mötesplats för alla åldrar. Dessutom vill de ordna aktivitetsytor i anknytning till Ängsskolan och Hertsöskolan för att uppmuntra rörelse hos barn och unga, säger Patrik Bylin, kultur- och fritidschef Luleå kommun.

Det är kultur-och fritidsnämnden som beslutar i ärendet. Först går det upp till arbetsutskottet den 6 april och sedan till själva nämnden den 20 april.

Här finns kallelsen till kultur-och fritidsnämndens arbetsutskott den 6 april Länk till annan webbplats.

Kontakt: Patrik Bylin, kultur-och fritidschef Luleå kommun, 070-529 39 86

Sidan uppdaterades den 31 mars 2022