Ärenden inför miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder den 30 mars. På dagordningen står bland annat beviljat bygglov för nytt badhus på Hertsön och bygglov för nytt kontorshus på Östermalm. Totalt behandlar nämnden 20 ärenden.

Bygglov för nytt badhus på Hertsön

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås ta beslut om att bevilja bygglov för nybyggnad av ett nytt badhus på Hertsön på fastigheterna Hertsön 12:164 och 11:748 som ligger i områdets centrum.

Badhusets fasad kommer att bestå av betong i grön, vinröd, röd och laxrosa kulörer. Takbeklädnaden kommer bestå av tätskitsmatta av papp i kulören skogsgrön. Glaspartier utgörs av en mix av klarglas och glas i tre kulörer (vinröd, röd och laxrosa) likt den målade betongen.

Den närliggande parkeringsplatsen anses vara tillräcklig för de som ska besöka badhuset och kommer med bil. Intill badhusets entré kommer 45 cykelplatser att iordningställas.

Avdelning miljö och bygg föreslår att bevilja bygglov för nytt badhus på Hertsön

Bygglov för nytt kontorshus på Östermalm

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås ta beslut om att bevilja bygglov för nybyggnad av kontorshus och parkeringsplatser på fastigheten Östermalm 6:9. SMEBAB Cementen Kv D AB har ansökt om bygglov för nybyggnad av kontorshus samt anläggning av 73 parkeringsplatser.

Kontorsbyggnaden kommer att bli 7 våningar och fasaden kommer att få svarta fasadskivor. Det är liknande beklädnad som det befintliga kontorshuset på intilliggande fastighet har. De två huskropparna inom planområdet kommer att länkas samman av en passage i två våningar. I kontorslokalen är tanken att flera företag och verksamheter ska inrymmas.

Avdelning miljö och bygg föreslår att bevilja bygglov för nytt kontorshus på Östermalm

Bland övriga ärenden:

  • bygglov för till- och ombyggnad av industribyggnad på Bindaren 20
  • avslag för bygglov av tillbyggnad av fastigheten Laxen 18
  • beslut om reviderad tidsplan för sluttäckningen av deponietapp 1A vid Sunderby avfallsanläggning


Se ärendelista (kallelser/miljö- och byggnadsnämnden) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Kontakt:

  • Patrik Wallgren, miljö- och byggchef, 073-096 63 64
  • Maritha Meethz, ordförande miljö- och byggnadsnämnden, 072-207 79 73

Sidan uppdaterades den 25 mars 2022