Oberoende revision ska granska Sputnik

Nu har Luleå kommun fått in ett yttrande från den rysk-svenska föreningen Sputnik. Yttrandet begärdes in efter att föreningens ordförande uttalat sig för Rysslands sak i början av Ukrainakriget. Nu har kultur- och fritidsnämnden beslutat att en extern revisionsfirma ska granska föreningen.

Föreningen Sputnik får verksamhetsbidrag från Luleå kommun för sitt arbete med att integrera rysktalande av olika nationaliteter i Sverige. För 2022 har föreningen fått 110 000 kronor. I början av Rysslands invasion av Ukraina har föreningens ordförande gått ut både i media och sociala medier med uttalanden för Rysslands sak.

Med anledning av det krävde Luleå kommun in ett yttrande om hur föreningen tänker enligt sina egna stadgar om att vara en partipolitisk obunden förening och hur de under 2022 ska använda kommunbidraget för att skapa god integration mellan rysktalande invandrare i Sverige.

I dag redovisades föreningens svar för kultur-och fritidsnämnden och nu vill en enig nämnd att en extern oberoende revisionsfirma granskar Sputnik.

– Vi vill att revisionen ska genomlysa hur föreningen uppfyllt kriterierna för verksamhetsbidraget, säger Emmeli Nybom (S), ordförande kultur-och fritidsnämnden och fortsätter:

– Vi ger även förvaltningen i uppdrag att se över bidragskriterierna generellt för alla föreningar.

Kontakt: Emmeli Nybom (S), ordförande kultur-och fritidsnämnden, 072-503 33 05

Sidan uppdaterades den 23 mars 2022