Pressmeddelande: Ärenden inför barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 9 mars

Skolstrukturen i Örnäsets skolområde föreslås utredas med anledning av branden på Furuparkskolan och behovet av förskolor på Kronan är två av de ärenden som lyfts vid barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 9 mars.

Skolstrukturen i Örnäsets skolområde föreslås utredas

Utifrån nuvarande lokalbehov och tillväxt i Örnäsets skolområde vill barn- och utbildningsförvaltningen se över skolstrukturen. På grund av den brand som Furuparksskolan utsattes för råder det brist på undervisningslokaler i området.

- Utifrån händelsen på Furuparkskolan och områdets tillväxt ser vi att det finns behov av att utreda skolstrukturen i hela Örnäsets skolområde och undersöka hur man på bästa sätt organiserar skolverksamheten utifrån nuvarande förutsättningar, säger Maarit Enbuske, skolchef.

Behov av förskolor på Kronan utreds

På uppdrag av barn- och utbildningsnämndens ordförande har förvaltningen utrett behovet av förskola på Kronanområdet samt om byggnad C7 kan användas som förskola och vilka kostnader det skulle innebära.

Utredningen visar på att om all planerad byggnation infrias i Kronanområdet kan det finnas behov av ytterligare två förskolor i området, totalt 13 avdelningar.

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar att lokalen tas i anspråk från och med 2024 förutsatt att renovering och tillbyggnad gjorts samt att kommunfullmäktige beviljar investeringsmedel och utökad driftbudget kopplat till utökade kostnader.

- Den största tillväxten på Kronan sker i närheten av byggnaden C7 och därför är placeringen av förskola där optimal. Det innebär dock högre investeringskostnader än om vi hade haft en tomt och kunnat bygga nytt i närområdet, säger Maarit Enbuske.

Se ärendelistan Länk till annan webbplats.

Kontakt
Maarit Enbuske, skolchef

Sidan uppdaterades den 3 mars 2022