Begär in yttrande från föreningen Sputnik

Efter senaste dagarnas debatt i media och sociala medier gällande kriget i Ukraina kräver nu Luleå kommun in ett yttrande från den rysk-svenska föreningen Sputnik Luleå. Föreningen ska ge sin syn på sin värdegrund och stadgar samt redovisa hur de använder bidraget från kommunen.

Föreningen Sputnik fick för 2022 ett verksamhetsbidrag på 110 000 kronor från kommunen för sitt arbete med att integrera rysktalande av olika nationaliteter i Sverige. Sedan Rysslands invasion av Ukraina har föreningens ordförande gått ut både i media och sociala medier med uttalanden för Rysslands sak.

– Vi vill veta hur föreningen Sputnik tänker enligt sina egna stadgar om att vara en partipolitisk obunden förening och hur de under 2022 ska använda kommunbidraget för att skapa god integration mellan rysktalande invandrare i Sverige med barnens bästa i fokus, säger Patrik Bylin, kultur-och fritidschef Luleå kommun.

Svar till nämnden

Med anledning av ordförandens uttalanden begär nu Luleå kommun in kompletterande uppgifter från föreningen. Senast 11 mars ska föreningen svara på hur deras värdegrund ser ut samt hur de har nyttjat, och kommer nyttja, kommunens verksamhetsbidrag för 2022.

Kultur-och fritidsnämnden, som står bakom verksamhetsbidrag till Luleås föreningar, ska sedan informeras om föreningens svar.

Kontakt: Patrik Bylin, kultur-och fritidschef Luleå kommun, 070-529 39 86

Sidan uppdaterades den 3 mars 2022