Ärenden inför socialnämndens arbetsutskott

Den 10 februari behandlar socialnämndens arbetsutskott sammanlagt tolv ärenden som går till socialnämnden för beslut 24 februari. Bland annat att rekvirera statliga medel för riktade insatser inom området psykisk hälsa.

Satsning på psykisk hälsa

Staten, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har kommit överens om stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa. För Luleå kommuns del innebär det drygt 2,2 miljoner kr.

– Under 2022 planerar vi aktiviteter inom flera områden för att förebygga psykisk ohälsa och hitta olika lösningar för dem som redan har drabbats, säger Helena Muotka, enhetschef.

Luleå kommun följer de nationella förändringar som är på gång med bland annat samsjuklighetsutredningen och har börjat se över vad som behöver göras.

Syftet med statens satsning är också att skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete tillsammans med flera berörda aktörer.

Samtliga ärenden till socialnämndens arbetsutskott 10 februari

Kontakt

Helena Muotka, enhetschef, 072-560 71 03

Bodil Wennerbrandt Sevastik, socialnämndens ordförande, 0920-45 30 00

Sidan uppdaterades den 10 februari 2022