Höjd åldersgräns för ensambadande barn

För att minska olycksriskerna vid kommunens badanläggningar föreslås en höjning av åldersgränsen på barn som badar själva, från 10 till 12 år. Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott ställde sig idag positiva till förslaget.

Sedan tidigare finns krav på att barn måste vara minst 10 år och kunna simma 200 meter för att få bada utan vuxen i Luleå kommuns bassänger. Nu lutar det åt att den åldern höjs till 12 år för att minska olycksrisken.

– Vi vill göra det säkrare för barnen. Många är inte mogna att ta ansvar för ett badbesök och förutspå de risker som finns när de är 10 år, säger Veronica Bergsten, chef Luleås bad.

Konsumentverket rekommenderar

I många andra kommuner är det redan 12 år som gäller, efter Konsumentverkets rekommendationer. Detta då läroplanen för simkunnighet i skolan är att man ska kunna simma 200 meter i slutet av årskurs 6.

Förslaget behandlades idag i kultur-och fritidsnämndens arbetsutskott som ställer sig bakom en höjning av åldersgränsen.

– Det är klokt att följa den åldersgräns för ensambad som de flesta andra kommuner har, allt för att ha så säkra badanläggningar som möjligt, säger Emmeli Nybom, ordförande kultur-och fritidsnämnden.

Åldergränsen sätts till det år barnet fyller 12 år. Om osäkerhet kring ålder och simkunnighet uppstår på baden kan personal kontrollera detta på plats.

Ärendet ska nu upp i kultur- och fritidsnämnden den 16 februari för beslut.

Kontakter:
Veronica Bergsten, enhetschef baden i Luleå, 0920-45 54 84
Emmeli Nybom (S), ordförande kultur-och fritidsnämnden, 072-503 33 05

Sidan uppdaterades den 2 februari 2022