Bushido och Medborgarhus på arbetsutskottets bord

Bidrag till Bushidoklubbens verksamhet för funktionsnedsatta samt utveckling av Medborgarhuset i Råneå är två ärenden på gång till kultur-och fritidsnämndens arbetsutskott.

Bushido Luleå Budoklubb föreslås få 85 000 kronor till sin verksamhet för personer med funktionsnedsättningar. I sin ansökan skriver föreningen att budoträningen hjälper deltagarna att både bli fysiskt och mentalt starkare och att träningen innebär ett socialt sammanhang. Föreningen erbjuder två årliga läger utöver den regelbundna träningen.

Vidare föreslås Brottsofferjouren få 1,25 miljoner kronor i verksamhetsbidrag för året. Jouren hjälper Luleåbor som har blivit utsatt för brott, bevittnat brott, anhöriga till brottsutsatta och vittnen samt anhöriga till misstänkta och gärningspersoner. Verksamhetsbidraget finansierar även hyran för verksamhetslokalerna.

Arbetsutskottet ska även ta ställning till en fråga om Medborgarkontoret i Råneå. Under en testperiod på två år föreslås kultur- och fritidsförvaltningen ge utökat informations- och serviceansvar till Råneå bibliotek. Utgångspunkten är att överta den service som Medborgarkontoret tidigare ansvarat för och införliva den i bibliotekets ordinarie verksamhet. Kommunstyrelsen har redan ställt sig positiva till förslaget.

Kultur-och fritidsnämndens arbetsutskott träffas den 2 februari och nämnden träffas sedan den 16 februari.

Kontakt: Patrik Bylin, kultur-och fritidschef Luleå kommun, 070-529 39 86

Sidan uppdaterades den 27 januari 2022