Nya lönesatsningar på yrken inom skola, vård och omsorg

Luleå kommun har tidigare beslutat att göra särskilda lönesatsningar för exempelvis grundskolelärare, sjuksköterskor och socialsekreterare under perioden 2021–2022. I år gör kommunen dessutom ytterligare lönesatsningar på fler yrkesgrupper inom skola, vård och omsorg. Där ingår bland annat vårdbiträden, undersköterskor och barnskötare.

– Årets extra satsningar riktar sig till yrkesgrupper som representerar nästan 40 procent av våra medarbetare, säger personalchef Jenny Nilsson.

Beslutet togs i kommunstyrelsen den 17 januari.

Bakgrunden till satsningen är att kommunen har ett stort behov av arbetskraft, både på grund av pensionsavgångar och att verksamheter som skola, vård och omsorg växer när Luleåborna blir allt fler. Samtidigt beräknas de kommande etableringarna inom regionen påverka kommunen som arbetsgivare då det blir en ökad konkurrens om arbetskraft.

– Lönesatsningarna är utöver gällande avtal och är en del i vårt arbete med att vara en attraktiv arbetsgivare. Både de yrkesgrupper som prioriteras i år och de som finns med i satsningen för 2021 och 2022 är samhällsviktiga yrken som riskerar att bli svårrekryterade framöver. Därför känns det bra att kunna satsa extra på dem, säger personalchef Jenny Nilsson och fortsätter:

– Dessutom visar vår egen lönekartläggning att det finns behov av dessa satsningar för att säkra jämställda löner även i framtiden.

Kontaktperson:
Jenny Nilsson, personalchef Luleå kommun, 070-586 13 43

-----

Yrkesgrupper som ingår i extra lönesatsningar 2022:

Inom vård och omsorg:

Vårdbiträde
Undersköterska
Stödassistent
Handledare
Rehabiliteringsassistent
Personlig assistent

Inom förskola och skola:

Barnskötare
Elevassistent
Fritidsassistent
Lärarassistent
Förskollärare

Yrkesgrupper som ingår i tidigare beslutade lönesatsningar 2021­­–2022:

Inom vård och omsorg:

Sjuksköterskor/specialistsjuksköterskor
Socialsekreterare
Enhetschefer

Inom skola:

Lärare grundskola åk 1–9
SFI-lärare vid Vuxenutbildningen
Skolledare inom grundskola och gymnasium

Lönesatsningarna innebär att arbetsgivaren totalt sett under året avsätter ett större löneutrymme för de prioriterade grupperna i förhållande till andra grupper inom avtalsområdet. Det innebär ingen garanti på individnivå.

Sidan uppdaterades den 19 januari 2022