Pressmeddelande inför barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 10 januari: Fördelning av skolmiljarden

Fördelning av skolmiljarden är ett av åtta ärenden som finns på bordet när barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott samlas den 10 januari.

Landets kommuner får nu ta del av ytterligare en skolmiljard som regeringen satsar för att säkerställa att alla barn och elever får den utbildning de har rätt till, trots pandemin. Luleå får ta del av 7 miljoner.

- Regeringens fortsatta satsning på skolväsendet hjälper oss att stötta verksamheterna genom pandemins utmaningar. Det är välkommet i dessa tider. Det absolut viktigaste för oss är att se till att alla barn och elever får den utbildning de har rätt till, säger Emma Engelmark, barn- och utbildningsnämndens ordförande.

För att möta de utmaningar som covid-19-pandemin medför har regeringen beslutat att förstärka det statliga stödet till skolväsendet med ytterligare en miljard kronor 2022. En miljard delades också ut 2021, se Pengar till skolan i Luleå (vartlulea.se) Länk till annan webbplats. . Syftet är att bidra till goda förutsättningar för kommunerna att kunna säkerställa att alla barn och elever får den utbildning de har rätt till, trots pandemin.

I Luleå tar Barn- och utbildningsförvaltningen, Arbetsmarknadsförvaltningen och de fristående verksamheterna del av 7 miljoner kronor. Medel som bland annat kan användas till ökad undervisningstid och mer stöd för de elever som behöver det.

Fördelning av medel 2022:

  • Förskolan: 1,1 miljoner kronor
  • Grundskolan: 3,5 miljoner kronor
  • Gymnasieskolan: 1,3 miljoner kronor
  • Resurscentrum: 500 tusen kronor
  • Arbetsmarknadsförvaltningen: 600 tusen kronor

Varje verksamhet kompenserar fristående verksamheter utifrån sin pott.

Så här kommer pengarna användas

I grundskolan och gymnasieskolan fortsätter insatsen med extra bemanning och stöd för att möta det kunskapstapp som pandemin medfört. Gymnasieskolan förlänger också satsningen på extra undervisningsresurser inom främst matematik, engelska och idrott.

Inom förskolan kommer en satsning på kompensatoriska insatser i det systematiska kvalitetsarbetet göras och inom Resurscentrum fortsätter arbetet med ett projekt som syftar till att främja närvaron i grundskolan.

Se hela föredragningslistan Länk till annan webbplats.

Kontakt

Emma Engelmark, Barn- och utbildningsnämndens ordförande

Helena Jensen, Biträdande skolchef och avdelningschef HR/ekonomi

Sidan uppdaterades den 3 januari 2022