Nya mötesplatser för unga och vuxna med funktionsnedsättning

Fritidsgården Blixten föreslås avvecklas men verksamheten ska fortsätta i form av två nya mötesplatser, en för unga och en för vuxna. Luleå kommun vill skapa bättre anpassade verksamheter för olika åldrar.

Fritidsgården Blixten, för unga med funktionsnedsättningar, startade 1995. Under åren som gått har Blixtens besökare i stort varit samma personer och det har varit svårt att locka nya yngre besökare till fritidsgården. Den yngsta är idag äldre än 20 år. Nu vill Ung i Luleå skapa en ny mötesplats för unga med funktionsnedsättning.

– Vi tänker starta en mötesplats för unga med funktionsnedsättning på Navet och lyssna på vilka önskemål de har. Sen är de ju självklart inkluderade i vår övriga verksamhet för alla unga, säger Patrik Bylin, kultur- och fritidschef.

Blixtens besökare till nya lokaler

Socialförvaltningen kommer att erbjuda en ny mötesplats i nya lokaler för de som idag besöker Blixten och har uppnått vuxen ålder.

– Vi hoppas med den nya mötesplatsen kunna locka fler vuxna än de som i dag besöker Blixten. Att det blir en naturlig träffpunkt för vuxna med funktionsnedsättning, säger Lisbeth Wiklund, verksamhetschef på socialförvaltningen.

Förslaget att avveckla Blixten och ersätta med annan verksamhet har skett i dialog med FUB, organisationen Funktionsrätt och tillgänglighetsrådet.

Till två nämnder

Blixten startade i samverkan mellan dåvarande fritidsförvaltningen, socialförvaltningen och föreningen utvecklingsstörda barn, unga och vuxna (FUB) i Luleå.

Eftersom Blixten berör både kultur-och fritidsförvaltningen och socialförvaltningen ska ärendet upp i båda nämnderna inom kort. Det behandlas i kultur-och fritidsnämndens arbetsutskott den 2 juni och i socialnämndens arbetsutskott den 10 juni.

Kontakt:

Patrik Bylin, kultur-och fritidschef Luleå kommun, 070-529 39 86
Lisbeth Wiklund, verksamhetschef stöd och service 070-311 83 64

Sidan uppdaterades den 27 maj 2021