Förslag: Inget nytt avtal med Motorgården

Luleå kommun föreslår nu att inte förnya avtalet med Motorgården på Notviken. Orsaken är att verksamheten, en del av Ung i Luleå, inte når målgruppen på 16-20 år utan främst vuxna.

Avtalet mellan kommunen och Swedish hot rod association, som driver Motorgården och även har haft delar av Råneå Mekverkstad, löpte egentligen ut 2020. För att ge föreningen chans att ställa om har de fått ett verksamhetsbidrag för första halvåret 2021.

– Vi avser inte att förlänga avtalet. Målgruppen som nyttjar Motorgården inte riktigt rätt för de Ung i Luleå jobbar med, 16-20-åringar. Även om det blivit fler unga där de senaste åren är fortfarande majoriteten unga vuxna och vuxna, säger Patrik Bylin, kultur-och fritidschef Luleå kommun.

Fler vuxna än unga

Besöksstatistiken, uppdelad på genomsnittbesökare per kväll under året, visar vilka som främst nyttjar Motorgården:

Besöksstatistik motorgården

År

Unga 16-18 år

Unga vuxna 19-23 år

Vuxna 23+ år

2017

1,8

5,5

8,6

2018

4,4

4,5

8,6

2019

6,5

5,9

8,3

Motorgården har under flera år fått 350 000 kronor i bidrag för att med avtal driva verksamheten, plus hyreskostnaden på ytterligare 340 000 kronor.

Kan söka bidrag

Förslaget nu är att föreningen får förlängt bidrag fram till 1 oktober 2021 och därefter kan söka vanligt verksamhetsbidrag från kommunen om de vill fortsätta driva egen aktivitet i lokalen på Notviken. Men att inget nytt avtal skrivs för att behålla Motorgården i Ung i Luleås verksamhet.

Mekverkstan i Råneå är sedan årsskiftet övertagen av Ung i Luleås egen personal.

Förslaget ska upp i kultur-och fritidsnämndens arbetsutskott den 2 juni. Med i förslaget att inte förnya avtalet finns även en utvärdering som kommunen gjorde i mars av Motorgårdens verksamhet i Notviken och i Råneå.

Kontakt: Patrik Bylin, kultur-och fritidschef Luleå kommun, 070-529 39 86

Sidan uppdaterades den 7 oktober 2021