Samtal och dialog om skolstruktur

Hösten 2020 genomfördes en folkomröstning om Luleå kommuns skolstruktur. Nu bjuds vårdnadshavare in till digitala dialogmöten gällande utredningen av en ny skolstruktur.

- Vi vill ha förutsättningslösa samtal med berörda vårdnadshavare, dels för att lyssna in hur de ser på nuvarande skolstruktur, men även för att berätta om den utredning som kommer att göras, säger Emma Engelmark, ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Sker etappvis

Utredningen kommer att ske etappvis för de olika geografiska områdena, de områden som är prioriterade är Gammelstad, Notviken, Centrum och Bergnäset. Anledningen till att dessa områden är prioriterade är att kommunen där har störst behov av att se över strukturen.

Inbjudan utskickad

Informationen om mötet har skickats ut till vårdnadshavare via Lärplattformen (appen Tieto-Edu) i Gammelstad, Notviken, Centrum och Bergnäset. Samtalet kommer att äga rum mellan 31 maj och 3 juni.

Under arbetets gång sker även dialog med medarbetare inom förskolan och skolan i de geografiska områdena.

För att se och följa arbetet med utredningen av skolstrukturen, se sidan: www.lulea.se/skolstruktur Länk till annan webbplats.

Press och media kommer att bli inbjudna till samtalen.

Kontakt

Emma Engelmark
Ordförande barn- och utbildningsnämnden

Sidan uppdaterades den 21 maj 2021