Analys av lokalkostnader

Luleå kommun betalar ungefär lika mycket för sina lokaler som andra jämförbara kommuner. Det visar en rapport som har jämfört Luleås lokalkostnader med Karlstad, Sundsvall, Örnsköldsvik och Östersund.

Lokalkostnader är en stor del av en kommuns ekonomi och Luleå är inget undantag. Kommunen står inför stora utmaningar när det gäller underhåll, dimensionering, nya investeringar och hur kostnader ska fördelas.

För att ta reda på om Luleås lokalkostnader är höga eller låga jämfört med andra motsvarande kommuner har stadsbyggnadsförvaltningen anlitat en extern konsult. Konsulten har jämfört Luleås lokalkostnader för förskola, skola, vård- och omsorgsboenden samt verksamhetslokaler med motsvarande kostnader för Karlstad, Sundsvall, Örnsköldsvik och Östersund. Jämförelsen gäller kostnader under åren 2019 och 2020.

Konsulten konstaterar i rapporten att kommunens lokalkostnader ligger i nivå med övriga kommuner i jämförelsen, både totalt och i specifikt utvalda delområden.

– Det är jättebra att vi nu har en rapport som vi kan använda i vår fortsatta planering tillsammans med övriga förvaltningar, säger Helén Wiklund Wårell, stadsbyggnadschef Luleå kommun.

Även skolchefen Maarit Enbuske är positiv till rapporten.

– Det är ett bra underlag som kan användas i det fortsatta arbetet, och vi kan nu från barn- och utbildningsförvaltningen koppla ihop den här utredningens resultat med våra egna jämförelser för att få en än bättre bild över det totala kostnadsläget.

Läs hela rapporten Pdf, 1.4 MB.

Kontakt:
Helén Wiklund Wårell 070-386 56 08, stadsbyggnadschef
David Johansson 072-570 34 77, stabschef

Sidan uppdaterades den 20 maj 2021