Fler satsningar inom Äldreomsorgen

Den 11 maj behandlar socialnämndens arbetsutskott sammanlagt nio ärenden. Bland annat om fördelning av pengar ur regeringens satsning på äldreomsorgen vilket totalt innebär 31,2 miljoner kr för Luleå kommun under 2021. Dessutom satsningar inom den kommunala hälso- och sjukvården.

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2021 fördela medel till landets kommuner för en äldreomsorgsatsning. Syftet med statsbidraget är att säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer. I april togs beslut om cirka nio miljoner kr. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

– Vi fortsätter nu ta fler beslut om långsiktiga insatser till förbättringar för våra äldre, säger Bodil Wennerbrandt Sevastik, socialnämndens ordförande.

Socialnämnden föreslås den här gången besluta om satsningar på

  • fler aktiviteter, till exempel, dans, boule med mera. Två personer projektanställs för att samordna och utöka antalet aktiviteter.
  • att fortsatt erbjuda bra måltider som bidrar till välbefinnande, hälsa och gemenskap. En person anställs som måltidsutvecklare för att leda och samordna verksamheten.
  • att hjälpa personer att komma igång med ny teknik i hemmet, till exempel vid beställning av varor och läkemedel eller att komma igång med videosamtal över internet. En välfärdstekniksamordnare anställs för att instruera, handleda och ta fram arbetssätt.

Ovanstående satsningar beräknas kosta 2,5 miljoner kr.

Schemaläggning ska ses över

Schemaprocessen för medarbetare inom äldreomsorgen ska utvecklas och förbättras. Förslaget innebär att en arbetsgrupp tillsätts för att öka kunskapen om schemaläggning i allmänhet men också ur ett hälsofrämjande perspektiv. I arbetsgruppen ingår medarbetare, fackliga parter samt kompetenser inom schemastöd och arbetsmiljö.

– Jag tycker att det är bra att resurser läggs på den här typen av projekt, schemafrågor är ett stort arbetsmiljöproblem som vi behöver skapa en samsyn kring, säger Charlotta Adolfsson Sektionsordförande Kommunal Luleå.

En projektledare tillsätts på heltid under ett år och projektet beräknas kosta cirka en miljon kr.

Socialnämnden kommer ta nya beslut under 2021 om resterande pengar ur äldreomsorgssatsningen i takt med att fler förslag tas fram av socialförvaltningen.

Omställning inom hälso- och sjukvård

Behovet av hälso- och sjukvård ökar och måste mötas med förbättrade arbetssätt samt ny teknik och digitala tjänster. Socialförvaltningen föreslår att 8,3 miljoner kr rekvireras ut ett statsbidrag för 2021 för vidareutbildning till specialistsjuksköterskor samt kompetensutveckling och nya arbetssätt inom hemsjukvården.

– Hälso- och sjukvården står inför en rad utmaningar och måste ställas om, demografiutvecklingen med allt fler äldre som bor hemma kräver att vi tänker om och utvecklar nya arbetssätt, säger Bodil Wennerbrandt Sevastik, socialnämndens ordförande.

Kontakt

Bodil Wennerbrandt Sevastik, socialnämndens ordförande, 0920 – 45 30 00
Charlotta Adolfsson, Sektionsordförande Kommunal Luleå, 070-390 35 85

Sidan uppdaterades den 7 oktober 2021