Ärenden vid kommunstyrelsens arbetsutskott 10 maj

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade 11 ärenden vid dagens sammanträde. Bland annat ett planuppdrag för Jämtön samt en ansökan om finansiellt stöd för Svenska Mästerskapen i klättring i Luleå. Utskottet tog även ställning till ytterligare stödåtgärder för att mildra effekterna av pandemin, samt en prövning av en tidigare beslutad försäljning av en fastighet på Bergnäset.

Planuppdrag för del av Jämtön

Arbetsutskottet har tidigare i år föreslagit kommunstyrelsen besluta att fastigheten Jämtögårdens förskola, Jämtön 4:25 ska säljas. Efter genomförd detaljplan är avsikten att Jämtöns Folkets husförening ska köpa fastigheten. Vitådalens skola ekonomisk förening har visat intresse av att hyra den del som tidigare nyttjats som förskola.

Utskottet ställde sig bakom förslaget, att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram ett förslag till detaljplan för del av Jämtön, Jämtön 4:25, Jämtögårdens förskola. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en försäljning.

- Då kommunen inte längre använder Jämtögårdens fastighet vill vi göra det möjligt för de som är intresserade av fastigheten att få köpa den. För det krävs en detaljplaneändring, vilket vi nu bett Stadsbyggnadsnämnden att göra, säger Carina Sammeli, kommunstyrelsens ordförande.

Ansökan finansiellt stöd för Svenska Mästerskapen i klättring i Luleå, 2021

Förslaget gäller bidrag för genomförande av SM i inomhusklättring som har tilldelats Luleå av Svenska Klätterförbundet. Kommunens styrgrupp för evenemang ställer sig positiva till att Luleå får stå värd för tävlingen och ser detta SM som en möjlighet för Luleå att ytterligare stärka sin position som en aktiv idrotts- och arrangörsstad. Kommunstyrelsens arbetsutskott ställde sig bakom förslaget, att finansiera SM i inomhusklättring den 12–14 augusti 2021 med 75 000 kronor.

Prövning av beslutet om försäljning av del av Bergnäset 1:169, Bowatersvägen

Kommunstyrelsen har 2020-12-07 fattat beslut om försäljning av fastigheten Bergnäset 1:169. Beslutet har nu omprövats av arbetsutskottet, med motiveringen att beslutet strider mot likställighetsprincipen. Under förutsättning att kommunstyrelsen beslutar att upphäva beslutet om försäljning föreslås arbetsutskottet att upphäva beslutet om planuppdrag för fastigheten, fattat 2019-05-06.

Medel till stödåtgärder för att mildra effekterna av Corona

Nu vill kultur- och fritidsnämnden se mer ekonomiskt stöd till föreningslivet i Luleå. Enligt ett förslag ska pengarna för årets inställda sensommarfestival istället ska gå till stödåtgärder. Det innebär 1,45 miljoner kronor till lokala föreningar. Vidare föreslås även att kultur-och fritidsnämnden får mandat att besluta om festivalen Luleå Live och när den ska genomföras. Om festivalen inte blir av föreslås att även dessa pengar, 1,7 miljoner kronor, går till coronastöd. Utskottet ställde sig bakom förslaget, som nu går vidare till kommunfullmäktige för beslut.

- Det verkar bli få festivaler och evenemang även detta år, samtidigt som föreningslivet har det fortsatt tungt. Kultur och Fritidsnämnden får med detta beslut möjligheten att stödja föreningslivet ekonomiskt med de medel som finns avsatt till inställda evenemang, säger Carina Sammeli.

Bland övriga ärenden:

  • Godkännande av förslag till beslut avseende begäran till den Regionala kollektivtrafikmyndigheten om upphandling av trafik och beslut om trafikplikt
  • Godkännande av upphandling Lastbils- och maskintjänster

Se föredragningslista Länk till annan webbplats.

Kontaktperson: Carina Sammeli (S), kommunstyrelsens ordförande, 073-051 87 92

Sidan uppdaterades den 10 maj 2021