Ärenden inför kommunstyrelsens arbetsutskott 10 maj

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar 11 ärenden vid sitt kommande sammanträde den 10 maj. Bland annat ett planuppdrag för Jämtön samt en ansökan om finansiellt stöd för Svenska Mästerskapen i klättring i Luleå. Utskottet ska även ta ställning till ytterligare stödåtgärder för att mildra effekterna av pandemin.

Planuppdrag för del av Jämtön

Arbetsutskottet har tidigare i år föreslagit kommunstyrelsen besluta att fastigheten Jämtögårdens förskola, Jämtön 4:25 ska säljas. Efter genomförd detaljplan är avsikten att Jämtöns Folkets husförening ska köpa fastigheten. Vitådalens skola ekonomisk förening har visat intresse av att hyra den del som tidigare nyttjats som förskola.

Kommunstyrelsen föreslås ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram ett förslag till detaljplan för del av Jämtön, Jämtön 4:25, Jämtögårdens förskola. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en försäljning.

Ansökan finansiellt stöd för Svenska Mästerskapen i klättring i Luleå, 2021

Förslaget gäller bidrag för genomförande av SM i inomhusklättring som har tilldelats Luleå av Svenska Klätterförbundet. Kommunens styrgrupp för evenemang ställer sig positiva till att Luleå får stå värd för tävlingen och ser detta SM som en möjlighet för Luleå att ytterligare stärka sin position som en aktiv idrotts- och arrangörsstad. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att finansiera SM i inomhusklättring den 12–14 augusti 2021 med 75 000 kronor.

Medel till stödåtgärder för att mildra effekterna av Corona

Nu vill kultur- och fritidsnämnden se mer ekonomiskt stöd till föreningslivet i Luleå. Enligt ett förslag ska pengarna för årets inställda sensommarfestival istället ska gå till stödåtgärder. Det innebär 1,45 miljoner kronor till lokala föreningar. Vidare föreslås även att kultur-och fritidsnämnden får mandat att besluta om festivalen Luleå Live och när den ska genomföras. Om festivalen inte blir av föreslås att även dessa pengar, 1,7 miljoner kronor, går till coronastöd. Utskottet föreslås ställa sig bakom förslaget, som därefter går vidare till kommunfullmäktige för beslut.

Bland övriga ärenden:

  • Prövning av beslutet om försäljning av del av Bergnäset 1:169, Bowatersvägen
  • Förslag till beslut avseende begäran till den Regionala kollektivtrafikmyndigheten om upphandling av trafik och beslut om trafikplikt

Se föredragningslista Länk till annan webbplats.

Kontaktperson: Carina Sammeli (S), kommunstyrelsens ordförande, 073-051 87 92l

Sidan uppdaterades den 5 maj 2021