Tydligare bidragsregler för kultur-och fritidslivet

En gemensam riktlinje för kultur-och fritidsbidrag samt ett förtydligande om hur de givna bidragen anknyter till prioriterade områden, som barn och unga. Det rekommenderar KPMG efter en genomlysning av Luleå kommuns bidragsgivning till kultur-och fritidslivet.

Totalt delar Luleå kommun årligen ut omkring 13 miljoner kronor till kultur-och fritidsföreningar samt 2,5 miljoner till studieförbund i Luleå. Efter sammanslagningen av kultur-och fritidsförvaltningarna bör riktlinjerna för bidragsgivning likställas och förtydligas, enligt KPMG som gjort genomlysningen på uppdrag av Luleå kommun.

I sin rapport konstaterar KPMG också att nuvarande riktlinjer inte heller stämmer helt med de politiska prioriteringarna: Barn och unga, jämställdhet, funktionsnedsatta samt mångfald.

KPMG rekommenderar därför kommunen att:

  • Se över riktlinjer för bidrag och ha samma riktlinje för kultur-och fritidsbidrag. Även tydliggöra kopplingen mellan prioriterade områden och respektive bidragsform
  • Se till att det i alla ansökningar framgår hur den sökande föreningen eller studieförbundet anknyter till de prioriterade områdena
  • Uppföljning av givna bidrag bör tydliggöras
  • Återrapportera till nämnden hur utdelade bidrag är kopplade till prioriterade områden

– Vi har redan börjat se över riktlinjer och arbetssätt och fortsätter med det under året. Självklart ska vi även följa de politiska prioriteringarna, säger Patrik Bylin, kultur-och fritidschef Luleå kommun.

Kontakt: Patrik Bylin, kultur-och fritidschef Luleå kommun, 0920-45 39 86

Sidan uppdaterades den 4 mars 2021