Ärenden inför socialnämndens arbetsutskott

Den 2 april behandlar socialnämndens arbetsutskott sammanlagt tio ärenden. Bland annat KPMGs uppföljande granskning av missbruksvården.

KPMGs uppföljning har genomförts för att bedöma om socialnämnden gjort tillräckligt för att komma tillrätta med den kritik som framkom vid 2017 års granskning av missbruksvården. Den sammanfattade bedömningen är att en stor del av kritiken från 2017 har åtgärdats inom flera områden samt att arbetsgrupperna är stabila och personalomsättningen låg.

– Vi har fortfarande några områden att jobba vidare med, men det är glädjande att vi kommit tillrätta med flera av våra tidigare utmaningar, säger Raimo Roininen, verksamhetschef.

Resultatet av granskningen, tillsammans med rekommendationer, sammanfattas och överlämnas till socialnämnden för kännedom och yttrande senast den 30 april.

Föredragningslista till socialnämndens arbetsutskott den 2 april

Kontakt

Raimo Roininen, verksamhetschef, 0920 – 45 30 00

Sidan uppdaterades den 20 augusti 2021