Luleå kommun stöttar det lokala näringslivet

För att underlätta för företag som drabbas av coronapandemin har Luleå kommun tillsammans med Luleå Business Region kommit överens om en rad åtgärder. Uppstart av företagssupporten, presentkort till kommunställda och halverad betalningstid till kommunens leverantörer är tre konkreta exempel på det.

– I coronapandemins spår är det viktigt att vi hjälper varandra så långt det går. Att stötta det lokala närings- och föreningslivet är extra viktigt i ett krisläge. Många företag har det väldigt tufft just nu. Där vi som kommun kan hjälpa till, så gör vi det, förklarar Lenita Ericson (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Det lokala näringslivet är mycket viktigt för Luleå. Vi kan inte lösa deras problem, men på det här sättet kan vi underlätta något i den här svåra situationen, säger Anders Josefsson (M), andra vice ordförande i kommunstyrelsen.

Företagssupporten startar snart

Luleå kommun och Luleå Business Region har krokat arm och kommer att starta företagssupporten, en kanal som löpande besvarar frågor kopplade till näringslivet och covid-19 och där näringslivets olika intresseorganisationer bidrar med sin kompetens. Luleå Business Region är samordnande part för att bygga, uppdatera och drifta kanalen tillsammans med Luleå kommun.

– Vi ser en situation där vi måste agera snabbt. Vi jobbar för fullt med att kunna lansera företagssupporten nu på fredag. Den ska hjälpa näringslivet med råd och stöttning i detta svåra läge, säger Jenny Hellman, vd Luleå Business Region.

Påskgåva till anställda och näringslivet

Luleå kommun kommer ge sina anställda en påskgåva som tack och uppskattning för det intensiva arbetet med att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner. Alla anställda får ett presentkort på 300 kronor med syfte att stötta den lokala handeln.

En del åtgärder vidtas från och med idag, ytterligare åtgärder kan komma efter dialog med näringslivet.

Detta gör Luleå kommun:

  • Inrättar företagssupporten samordnad med Luleå Business Region.
  • Kommunens anställda får ett presentkort på 300 kronor.
  • Snabbare utbetalning till kommunens leverantörer, vilket innebär 15 dagar istället för nuvarande 30 dagar.
  • Kommunens arrangemang och konferenser kommer i första hand ombokas istället för att avbokas.
  • Uteserveringar kan öppnas tidigare än 1 maj 2020.
  • Icke-verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden skjuts upp.
  • E-tjänst skapas för att underlätta åtkomsten till kommunens direktupphandlingar
  • Underlättar för företag i kommande upphandlingar genom lägre årsomsättnings- och ratingkrav.

– Vi ska vara lyhörda för vilka behov näringslivet har. För många aktörer utgör avgifter och lokalhyror en betydande del av de fasta kostnaderna. I nuläget arbetas det för högtryck med den frågan på alla nivåer. Vi följer utvecklingen nära och det innebär att förutsättningar till lättnader för näringslivet kan förändras från dag till annan.

– Jag är glad över att se all kreativitet och hjälpsamhet som finns i länet och i Luleå. Vi hjälps åt, avslutar Lenita Ericson.

Kontaktpersoner:

Lenita Ericson (S), kommunstyrelsen ordförande tel. 072 725 10 24

Jenny Hellman, vd Luleå Business Region, tel. 070 825 25 14

Anders Josefsson, 2:e vice ordförande kommunstyrelsen, tel. 072 503 51 22

Sidan uppdaterades den 4 mars 2021