Presskonferens kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar på sitt sammanträde idag sju ärenden, bland annat medel till Luleås 400-årsfirande samt medfinansiering av marknadsföringsinsatser kopplade till direktflyget London-Luleå.

Välkommen till en presskonferens där kommunstyrelsens ordförande Lenita Ericson (S) redovisar de ärenden som utskottet behandlat.

Tid: Måndag 23 mars 2020, kl. 11.30
Plats: Stadshuset Luleå, sammanträdesrum vån 9

Coronavirusets påverkan på kommunens verksamhet
Efter arbetsutskottets presskonferens kommer det finnas möjlighet att ställa frågor till kommunens tjänstepersoner angående coronavirusets påverkan på Luleå kommun.

Plats: Sammanträdesrummet Havet (Obs lokalen), våning 1, ekonomicenters korridor
Tid: Kl 12.00

Medverkar gör:
Anna Lindh Wikblad, kommundirektör
Anna Broström, stabschef centrala krisledningen
Gabriella Sjöberg, socialchef
Maarit Enbuske, skolchef

Sidan uppdaterades den 4 mars 2021