Beslutat i kommunstyrelsens arbetsutskott

Drygt 1,2 miljoner till Luleås 400-årsfirande samt medfinansiering till marknadsföringsinsatser av direktflyget till London var några av besluten som kommunstyrelsens arbetsutskott fattade idag.

400-årsfirande tillsammans med föreningar och civilsamhället

Arbetsutskottet beslutar att avsätta totalt 1 250 000 kronor för 400-årsfirandet. Av dessa avser 750 000 kronor hantering av ansökningar från föreningar, kulturaktörer och civilsamhälle kopplat till 400-årsjubileet. 500 000 kronor avser kommunikationsinsatser samt kommunövergripande aktiviteter. Där ingår även aktiviteter som genomförs i samverkan med övriga kommuner som också firar 400 år (Göteborg, Borås, Piteå, Sundsvall och Torneå) och med Luleå tekniska universitet som fyller 50 år 2021.

Medfinansiering av marknadsföringsinsatser för direktflyg London - Luleå

Arbetsutskottet beviljar Luleå Business Region 100 000 kronor till projekt avseende marknadsföringsinsatser kopplat till det nya direktflyget mellan Luleå och London. Insatserna gäller riktad marknadsföring i Storbritannien med fokus på Londonregionen. Kommunens samhällsenhet menar att insatsen ligger i linje med beslutade prioriteringar och skapar förutsättningar för tillväxt.

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över bolagen

Kommunstyrelsen föreslås uttala att kommunens aktiebolag under 2019 har bedrivit sin verksamhet på ett sätt som har varit förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för den kommunala befogenheten.

Nytt ramavtal för telefonilösning

Arbetsutskottet beslutade att godkänna upphandlingen av nytt ramavtal med Tele2 Sverige AB gällande telefonilösning för Luleå kommun avseende support, service och underhåll. Avtalet är tänkt att gälla från 1 maj 2020.

Motion om servering av vegankost i skolan

Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige avslår miljöpartiets motion om vegankost i skolverksamheten med hänvisning till att det redan görs. Motionären menar att servering av vegansk kost i skolan kan minska antalet specialkoster samt bidra till en hållbar konsumtion ur ett klimatperspektiv. Barn- och utbildningsnämnden säger att måltidsservice redan erbjuder dagligen vegansk kost via buffémodell. Införandet av två maträtter och ständiga förbättringar av menyer har reducerat antalet tillagade specialkoster.

Kontaktperson:

Lenita Ericson (S), kommunstyrelsens ordförande, 072-725 10 24

Sidan uppdaterades den 4 mars 2021