Besöksförbud på boenden

Från och med idag och till och med 16 april råder besöksförbud på Luleå kommuns samtliga boenden och restaurangen på Fyren. Det gäller alla äldreboenden, korttidsboendena på Berviken, Midskogen och Västberga. Dessutom Balders och Perhindersa gruppboenden samt Batterivägens stödboende.

– Vi har tagit det här beslutet idag för att minimera risken för coronasmitta och skydda en riskgrupp som kan drabbas av svår infektion vid smitta, säger Gabriella Sjöström, socialchef.

Undantag kan göras, särskilt vid vård i livets slut. Det ska ske i samråd med enhetschef, sjuksköterska eller personal.

Övriga frågor från anhöriga besvaras av enhetschef och personal.

Restaurangen Fyren hålls stängd till och med 30 april.

Kontakt: Henric Barsk 072 – 248 62 03

Sidan uppdaterades den 4 mars 2021