Ärenden i miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden behandlade på sitt sammanträde igår 20 ärenden, däribland bygglov för testverksamheten Hybrit samt 22 bostäder på Stadsön.

Bygglov för Hybrit

Hybrit Development AB driver ett pilotprojekt för att utveckla en process för framställning av fossilfritt stål. Testverksamheten bedrivs på Svartön. Företaget har ansökt om tre tidsbegränsade bygglov avseende bland annat nybyggnad av bergrum samt anläggande av rörledning. Miljö- och byggnadsnämnden beslutade att bevilja byggloven.

– Hybrit-projektet, det vill säga att framställa stål utan kol, är en viktig global, nationell och lokal klimatåtgärd. Om projektet lyckas kommer Sverige vara en föregångare i framställningen av stål utan koldioxidutsläpp. Det känns viktigt att vi nu möjliggör för en pilotanläggning för energilagring vilket är en förutsättning för en robust stålframställning i framtiden, förklarar Marita Meethz, ordförande i miljö- och byggnadsnämnden.

Projektet är tidsbegränsat med byggfas under år 2021 och därefter test-och avvecklingsfas under 2022–2026. Byggloven som har beviljats är tidsbegränsade fram till och med 31 december 2026 eftersom testanläggningen kommer att avvecklas efter försökstiden.

22 nya bostäder på Stadsön

OBOS Bostadsutveckling AB har ansökt om bygglov för att bygga 22 bostäder fördelade på fyra radhuskroppar, två flerbostadshus och ett parhus på Stadsön i Gammelstad.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade att bevilja bygglov för nybyggnad av bostäder på fastigheten Stadsön 1:122.

Första byggloven för nya Stadsparken

Miljö- och byggnadsnämnden beviljade bygglov för ombyggnad av Stadsparken avseende rivning av scen och lusthus, nybyggnad av scen samt marklov för ändring av marknivåer.

 

Kontakt
Maritha Meethz, ordförande miljö- och byggnadsnämnden, 072-207 79 73

Sidan uppdaterades den 4 mars 2021