Ärenden inför kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar på sitt kommande sammanträde den 23 mars sju ärenden, däribland medel för Luleås 400-årsfirande samt marknadsföring av direktflyget till London.

400-årsfirande tillsammans med föreningar och civilsamhället

Nästa år fyller Luleå stad 400 år och firande planeras för hela kommunen under hela 2021.

Arbetsutskottet föreslås besluta att avsätta totalt 1 250 000 kronor för 400-årsfirandet. Av dessa avser 750 000 kronor föreningars och civilsamhällets delaktighet och 500 000 kronor för kommunikationsinsatser och kommunövergripande aktiviteter.

Marknadsföringsinsatser för direktflyg till London

Arbetsutskottet föreslås besluta att bevilja Luleå Business Region 100 000 kronor till projekt avseende marknadsföringsinsatser kopplat till det nya direktflyget mellan Luleå och London. Insatserna gäller riktad marknadsföring i Storbritannien med fokus på Londonregionen. Kommunens samhällsenhet menar att insatsen ligger i linje med beslutade prioriteringar och skapar förutsättningar för tillväxt.

Swedish Lapland Visitors Board har i samverkan med andra aktörer i länet under en längre tid arbetat för att etablera en flyglinje mellan London och Luleå. Det har nu gett resultat. Under perioden 18 december 2020 - 15 mars 2021 kommer ett direktflyg att trafikera städerna, två dagar i veckan.

Motion om servering av vegankost i skolan

Miljöpartiet har lämnat in en motion om vegankost i skolverksamheten. Motionären Paulina Koskenniemi menar att servering av vegansk kost i skolan kan minska antalet specialkoster samt bidra till en hållbar konsumtion ur ett klimatperspektiv.

Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att det redan görs. Måltidsservice erbjuder dagligen vegansk kost via buffémodell. Införandet av två maträtter och ständiga förbättringar av menyer har reducerat antalet tillagade specialkoster.

Kontaktperson:

Lenita Ericson (S), kommunstyrelsens ordförande, 072-725 10 24

Sidan uppdaterades den 7 oktober 2021