Respektera restriktionerna vid besök

Socialförvaltningen uppmanar anhöriga att respektera de restriktioner kring besök på kommunens vård- och omsorgsboenden som kommunen har gått ut med.

Från och med fredagen den 13 mars är det besöksförbud i allmänna utrymmen på samtliga vård- och omsorgsboenden, korttidsboenden, gruppbostäder samt stödboendena Batterivägen och Balders. Besök av anhöriga får endast ske i närståendes egna rum.

Kommunen avråder dessutom helt från besök vid förkylningssymtom. Vi vidtar denna säkerhetsåtgärd på grund av att de som bor i särskilt boende kan tillhöra riskgrupperna som kan drabbas extra hårt vid smitta.

Besök av personer som misstänks uppvisa förkylningssymtom skapar oro bland personalen och bland andra anhöriga. Socialförvaltningen uppmanar därför till största möjliga restriktivitet för att besöka ett vård- och omsorgsboende om man känner förkylningssymtom.

Den som har frågor inför ett eventuellt besök ska vända sig till ansvarig chef för boendet för samråd.

Ytterligare frågor besvaras av områdeschef Henrik Barsk, telefon 0920-45 36 29.

Sidan uppdaterades den 4 mars 2021