15-timmars barn stannar hemma

Antalet personal i förskolan som är sjuka eller är hemma på grund av förkylningssymptom eller för att inte riskera smittspridning bedöms öka.

För att personalen i förskolan ska räcka till har det därför tagits beslut om att barn med placering motsvarande 15-timmar per vecka i förskola inte ska komma till förskolan från och med onsdag 18 mars och tills vidare.

För de vårdnadshavare som har en avgiftsbelagd 15-timmars placering kommer ingen avgift att tas ut motsvarande det antal dagar som beslutet gäller.

- För att vi ska kunna bedriva verksamheten på ett lämpligt sätt behöver vi anpassa verksamheten och då är detta en åtgärd vi tar till just nu, säger Annica Backman, verksamhetschef förskolan.

Kontakt
Annica Backman, verksamhetschef förskolan, 0920-453628

Sidan uppdaterades den 4 mars 2021