Åtgärder på socialförvaltningens särskilda boenden samt mötesplatser med anledning av Covid-19

Från och med 13 mars gäller besöksförbud i allmänna utrymmen på kommunens särskilda boenden. Dessutom gör mötesplatserna uppehåll med gruppaktiviteter fram till första maj.

– Vi genomför de här åtgärderna för att skydda våra riskgrupper. Vi följer expertmyndigheternas rekommendationer och bevakar händelseutvecklingen, säger Henric Barsk, presskontakt för socialförvaltningens krisledningsgrupp med anledning av Covid-19.

Besöksförbud i allmänna utrymmen

Från och med 13 mars är det besöksförbud i allmänna utrymmen på samtliga vård- och omsorgsboenden, korttidsboenden, gruppbostäder samt stödboendena Batterivägen och Balders. Besök av anhöriga får endast ske i närståendes egna rum.

Vi avråder dessutom helt från besök vid förkylningssymtom.

Vi vidtar denna säkerhetsåtgärd på grund av att de som bor i särskilt boende kan tillhöra riskgrupperna som kan drabbas extra hårt vid smitta.

Aktiviteter på mötesplatserna ställs in

Socialförvaltningens mötesplatser gör tillfälligt uppehåll med gruppaktiviteter från 13 mars till 1 maj. Det gäller även planerade aktiviteter på samtliga vård- och omsorgsboenden som genomförs med utomstående resurser, exempelvis dans, musik och sång.

Med anledning av beslutet kring socialförvaltningens mötesplatser stänger även Blixten, mötesplatsen för dig med funktionsvariation, tills vidare.

Kontakt

Henric Barsk, presskontakt för socialförvaltningens krisledningsgrupp med anledning av Covid-19, 072-248 62 03, 0920-45 30 00

Sidan uppdaterades den 4 mars 2021