Beslutat på kultur-och fritidsnämndens arbetsutskott

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott sa i dag ja till stängning av Bergnäsets fritidsgård, ja till nya riktlinjer för ersättning till områdesgrupperna och ja till verksamhetsbidrag till Ebeneser. Slutgiltigt beslut tas i nämnden den 17 mars.

Kraftigt vikande besökssiffror gör att kultur-och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår att stänga Bergnäsets fritidsgård. Trots uppsökande verksamhet på skolan och möjlighet för ungdomarna att göra projekt med Ung i Luleå så har besöksantalet fortsatt nedåt och inga önskemål om aktiviteter eller projekt har kommit in.

Gällande områdesgrupperna, nätverk för samverkan mellan olika aktörer i bostadsområdena, säger arbetsutskottet ja till att verksamhetsmedel och samordningsersättning ska beräknas på ett nytt sätt. Luleås aktiva områdesgrupper har varit med i dialoger under arbetet med de nya riktlinjerna.

Arbetsutskottet sa även ja till 225 000 kronor i verksamhetsbidrag till kulturföreningen Ebeneser för första halvåret 2020. Dock får föreningen inte bedriva konferensverksamhet förrän de bildat ett aktiebolag för att skilja föreningsverksamheten från företagsverksamheten. Föreningen tar ställning till frågan på sin årsstämma i slutet av mars.

Samtliga ärenden tas upp i kultur-och fritidsnämnden den 17 mars.

Kontakt:
Emmeli Nybom (S), ordförande kultur-och fritidsnämnden Luleå kommun, 072-503 33 05
Viktor Hedqvist (M), andre vice ordförande kultur-och fritidsnämnden, 072-250 62 55

Sidan uppdaterades den 4 mars 2021