Att vara förtroendevald

Närmare 300 Luleåbor har politiska uppdrag i kommunens styrelser, nämnder och kommittéer. Som förtroendevald har du en mycket viktig funktion för den lokala demokratin.

Nästan alla förtroendevalda är så kallade fritidspolitiker. Kommunalråden samt ordförandena i flera av nämnderna är dock politiker på heltid.

Kommunfullmäktige har 61 ledamöter och är den högsta beslutande församlingen. Fullmäktigemötena hålls i regel sista måndagen varje månad.

Kommunstyrelsen är Luleås ”regering” och består av 15 ordinarie ledamöter. Under kommunstyrelsen finns arbetsutskott som bereder olika typer av ärenden.

Arbete i nämnder, kommittéer och styrelser

Mycket av det politiska arbetet utförs i nämnderna. Idag finns 7 nämnder utöver kommunstyrelsen. Flertalet har 13-15 ordinarie ledamöter och nästan lika många ersättare. Nämnderna brukar också sammanträda en gång per månad. Nästan alla nämnder har också ett arbetsutskott.

Rätt till ledighet enligt kommunallagen

Som förtroendevald är det bra att känna till Kommunallagen Länk till annan webbplats.. Den säger bland annat att du har rätt till ledighet från en anställning för att kunna fullgöra dina uppdrag. Rätten till ledighet omfattar även andra möten som är nödvändiga för uppdragen.

Kommunallagen innehåller även bestämmelser om jäv. Du får inte delta i handläggningen av ett ärende som rör dig själv eller dina närstående.

Rätt till ersättning för förlorad inkomst

Som förtroendevald har du rätt till ersättning för bland annat förlorad arbetsinkomst i samband med sammanträden. Ersättningarna regleras i en särskild föreskrift.

Föreskrifter, riktlinjer, reglementen med mera finns samlade under styrande dokument

Ansökan om ersättning

Via denna e-tjänst kan du som är förtroendevald ansöka om kilometerersättning, ersättning för förlorad arbetsinkomst, ersättning för förlorad semesterförmån samt om arvode för möte som tjänsteperson på kommunen kallat till.


Luleå kommun skickar enbart ut digitala lönespecifikationer. En e-lönespecifikation innehåller samma information som en lönespecifikation på papper. Men eftersom den levereras digitalt kommer den fram till dig snabbare och det är lättare för dig att hålla alla dokument tillgängligt samlade. Dessutom minskar både den totala kostnaden för kommunen och belastningen på miljön tack vare den digitala lönespecifikationen.

Om du tidigare har fått din lönespecifikation på papper måste du aktivera tjänst för att se din digitala lönespecifikation. Följ nedanstående instruktion utifrån vilken bank du är kund hos:

Om du är kund hos Nordea

Gå till www.nordea.se. Välj Våra tjänster i huvudmenyn, därefter Konton och betalningar och sedan e-lönespecifikation och följ anvisningarna.

För frågor om elektroniskt lönebesked via Nordea, kontakta Nordeas kundservice.

Om du är kund hos Swedbank

Gå till www.swedbank.se. Logga in på din internetbank. Välj Övriga tjänster i huvudmenyn, därefter e-lönebesked och sedan Aktivera e-lönebesked och följ anvisningarna.

För frågor om elektroniskt lönebesked via Swedbank, kontakta Swedbanks kundservice.

Om du är kund i annan bank

Gå till www.kivra.com. Välj Skapa konto och följ anvisningarna för att skapa en digital brevlåda.

Är det din första utbetalning från Luleå kommun?

Då behöver du först anmäla ditt konto till Nordeas kontoregister för att få din ersättning insatt på ditt bankkonto. Logga in på adressen: https://salaryservice.nordea.se/kvw/static/welcome och följ instruktionerna. För att kunna anmäla ditt konto behöver du identifiera dig med BankID. Om du saknar BankID följer du instruktionerna som finns på sidan.

Observera! Luleå kommuns arbetsgivarnummer är 012580.

Sidan uppdaterades den 13 februari 2024