Kultur- och fritidsnämnden

Nämnden ska främja Luleås kultur-och fritidsliv, både genom egen verksamhet och samverkan med andra aktörer, organisationer och föreningar.

Kultur-och fritidsnämndens uppdrag

Nämnden ansvarar för att utveckla och förvalta kulturhistoriska miljöer i Luleå, som världsarvet Gammelstads kyrkstad.

Även drift och uthyrning av kommunens anläggningar och lokaler för kultur-fritids-och turismverksamhet ligger på kultur-och fritidsnämndens bord. Här ingår också utveckling av kommunens verksamhet i Luleå skärgård samt drift av turistcentrum.

Nämnden ska också ansvara för den konstnärliga gestaltningen av offentliga platser, bostadsområden och andra bebyggelseområden.

Dessutom ska nämnden skapa förutsättningar för ungas delaktighet och inflytande inom kultur-och fritidsområdet.

Sammanträdestider

Kultur-och fritidsnämnden sammanträder vanligtvis på måndagar kl 13.15 på Kulturens Hus, lokal Hägnan/Världsarvet

  • Till kultur- och fritidsnämndens sammanträden är allmänheten välkommen att närvara i ärenden som inte består av myndighetsutövning.
  • Arbetsutskottet (AU) bereder ärenden till nämnden. Arbetsutskottet sammanträder en gång per månad, vanligtvis onsdagar.

Protokoll

Har du frågor angående kultur-och fritidsnämndens protokoll eller bilagor kan du vända dig till kultur- och fritidsnämnden.

Här kan du läsa kultur- och fritidsnämndens protokoll.

Kontakt
E-post: kulturochfritid@lulea.se
Tfn: 0920 - 45 30 00

Bra att veta
En del uppgifter i protokollen kan vara borttagna med hänsyn till dataskyddsförordningen (GDPR) eller offentlighets- och sekretesslagen.

Ledamöter

Ordinarie ledamöter

Evelina Rydeker (MP), ordförande
Thomas Olofsson (L), vice ordförande
Alvin Georgsson (S)
Andreas Bergström (KD)
Ann-Christine Larsson (S)
Fredrik Eriksson (V)
Fredrik Sidevärn (C)
Hanna Sundqvist (S)
Jan Peter Kostet (S)
Kati Jääskeläinen (V)
Leslie Lloyd Bailey (SD)
Lothar Bellgardt (MP)
Per Tjärdalen (M)
Samuel Pettersson (S)
Victor Öhlund (M)

Ersättare

Anki Lahti (MP)
Arvid Persson (M)
Björn Diamant (S)
Eva Klang (S)
Fred Nyström (C)
Henrik Alqvist (S)
Inger Boström (V)
Jessica Hedberg (S)
Jörgen Landberg (S)
Kristina Johansson (V)
Marika Kalén (S)
Per-Erik Nåslen (KD)
Timothy Henriksen (M)
Viveka Nordlund (L)
Yang Zuo (SD)

Arbetsutskottet

Arbetsutskott – ledamöter

Evelina Rydeker (MP), ordförande
Thomas Olofsson (L), vice ordförande
Jan Peter Kostet (S)
Kati Jääskeläinen (V)
Per-Olof Tjärdalen (M)

Arbetsutskott – ersättare

Hanna Sundqvist (S)
Samuel Pettersson (S)
Inger Boström (V)
Fredrik Sidevärn (C)
Andreas Bergström (KD)

Arbetsutskott – insynsplats

Leslie Bailey (SD)

Sidan uppdaterades den 25 januari 2023