Barn- och utbildningsnämnden (BUN)

Barn- och utbildningsnämnden har ansvaret för Luleå kommuns offentliga skolväsende för barn och ungdom i förskola, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, särskola, skolbarnsomsorg samt för annan pedagogisk verksamhet. Nämnden ansvarar även för kulturskolan, elevhälsovården och säkerheten inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden.

Kontakt: Luleå kommun, Barn- och utbildningsnämnden, 971 85 Luleå
E-post: lulea.kommun@lulea.se

Protokoll

Frågor om barn- och utbildningsnämndens protokoll eller bilagor besvaras av:
Andreas Aspgren, nämndssekreterare, 0920-45 30 00

En del personuppgifter i protokollen kan vara borttagna med hänsyn till dataskyddsförordningen (GDPR) eller offentlighets- och sekretesslagen.

Barn- och utbildningsnämndens protokoll, se sidan Möten, handlingar och protokoll

Protokoll 2020

Protokoll 2019

Protokoll 2018

Ledamöter

Barn- och utbildningsnämnden har 15 ordinarie ledamöter och nio ersättare. De tillsätts av kommunfullmäktige.

Barn- och utbildningsnämnden

Ledamöter

Emma Engelmark (S), ordförande
Arne Nykänen (C), vice ordförande
Carina Diaz (V)
Fredrik Bruhn (S), fredrik.bruhn@lulea.se
Jalinda Ren (M)
Jan-Anders Perdahl (V)
Kevin Thomassen (S)
Linnea Öberg (S), linnea.oberg91@gmail.com
Maria Müller (S), maria-muller@live.se
Mehmet Tekin (S), mehmettekin.se@gmail.com
Nicklas Kemppainen (KD)
Sana Suljanovic (M)
Sara Olsson (MP)
Thomas Larsson (SD)
Thomas Söderström (L), thomas.soderstrom84@gmail.com

Ersättare

Andreas Hedgren (S)
Arvid Persson (M)
Emma Pakkala (S)
Eva Bergström (S)
Fredrik Hjälte (L)
Ingrid Cannerfelt (SD)
Jenny Josefsson (V)
Lisa Wall (S)
Malin Viklund (C)
Mats Söderberg (MP)
Nihad Zara (M), nihad.zara@lulea.se
Niklas Olsson (V)
Sara Önneby Nordström (KD)
Ulf Nyström (S)
Åke Öström (S)

Arbetsutskottet

Ledamöter

Emma Engelmark (S)
Fredrik Bruhn (S)
Jan-Anders Perdahl (V)
Arne Nykänen (C)
Sana Suljanovic (M)

Ersättare

Maria Müller (S)
Kevin Thomassen (S)
Sara Olsson (MP)
Nicklas Kemppainen (KD)
Thomas Söderström (L)

Insynsplatser

Thomas Larsson (SD)

Sidan uppdaterades den 9 februari 2023