Anna Lindh Wikblad. Foto: Frank Rizo

Kommundirektör

Anna Lindh Wikblad är kommundirektör och är kommunens högsta tjänsteperson och ansvarar för att planera, leda och samordna kommunens verksamhet.

Kommundirektörens ledningsgrupp leder tillsammans kommunens organisation i riktning mot den politiska visionen, ett hållbart Luleå för 100 000 luleåbor och en kommunal verksamhet i nationell framkant. I Luleås kommunledningsgrupp ingår samtliga förvaltningschefer.

Sidan uppdaterades den 16 januari 2023