Anslag: Räddningsutskottet 220517

Instans: Räddningsutskottet

Sammanträdesdatum: 2022-05-17

Paragrafer: §14 -§16

Datum när anslaget sätts upp: 2022-05-25

Datum när anslaget tas ned: 2022-06-17

Förvaringsplats för protokollet: Räddningsutskottet

Sekreterare: Elisabeth Bergman