Meddelande om granskningsutlåtande: Ändring av detaljplan för del av Storheden, Storheden 1:101 m.fl.

KLF 2023/1330

Synpunkter som har inkommit på planförslaget under granskningstiden har sammanställts och bemötts i ett granskningsutlåtande. Upprättat granskningsutlåtande finns tillgängligt på Luleå kommuns hemsida, www.lulea.se/planer Länk till annan webbplats.

Om ni inte har möjlighet att ta del av informationen via webbsidan så kan vi skicka utskrift till er (kostnader för utskrift kan tillkomma). Hör i så fall av er till kontor detaljplan via telefon 0920-45 30 00 eller mail: detaljplan@lulea.se

Detaljplanen för ändring av detaljplan för del av Storheden, Storheden 1:101 m.fl har lämnats in för politisk beredning. Beslut om antagande av detaljplanen tas av kommunstyrelsen.