Meddelande om granskningsutlåtande:Detaljplan för del av Sunderbyn 46:2 m.fl, Landbaserad fiskodling

SBF 2021/888

De synpunkter som har inkommit under granskningstiden på rubricerad detaljplan har sammanställts och bemötts i ett granskningsutlåtande. Upprättat granskningsutlåtande finns tillgängligt på Luleå kommuns hemsida, www.lulea.se/planer.

Om ni inte har möjlighet att ta del av informationen via webbsidan så kan vi skicka utskrift till er. Hör i så fall av er via telefon eller mail. Detaljplanen för del av Sunderbyn 46:2 m.fl, Landbaserad fiskodling har överlämnats för politiskt antagande i kommunfullmäktige.

Stadsbyggnadsförvaltningen