Smarta sorteringskärl kan tala om när de är fulla

Ja, det är faktiskt sant! På försök finns nu för första gången i Norrland tre stationer med källsorteringskärl utställda i Luleå centrum som kommer att utrustas med smarta sensorer som kan tala om när de behöver tömmas.

Samarbete mellan Luleå kommun, Lunet och LUMIRE

Sensorer som mäter fyllnadsgraden på källsorteringskärl innebär att Lumire kan få en översikt om vilka kärl som behöver tömmas och kan därmed effektivisera och förbättra avfallshanteringen.

Projektet är ett samverkansprojekt mellan Luleå kommun, Lumire och Lunet. Luleå kommuns parkavdelning ansvarar för reparationer och underhåll av kärlen. Lunet för den smarta tekniken och LUMIRE för tömning av kärlen.

Samarbetet innebär en möjlighet att testa LoRaWAN teknik i praktiken och kunna utvärdera om det finns andra användningsområden för den. Projektet vill också öka möjligheten för människor i centrala Luleå att källsortera och bidra till en mer miljö- och klimatsmart stad.

Placering

Stationerna kommer att placeras längs storgatan, vid:

  • Vid Stadsparkens entré i nordöstra hörnet mot Storgatan
  • Nytorget - korsningen Storgatan och Nygatan
  • Vid Storgatan ned mot Loet, mellan Systemet och Coop.


Visar sidan på sorteringskärlet där det står att det är ett sambarbetsprojekt

Hur fungerar tekniken?

Fler och fler enheter kopplas upp mot nätet och det finns flera tekniker för att samla in och analysera information. Sensorerna som placeras på källsorteringskärlen kommunicerar via LoRaWAN.

Fördelen med LoRaWAN är att det är en kostnadseffektiv och säker dataöverföringsteknik med lång räckvidd. Sensorer som är utplacerade drivs av batterier och har låg energiförbrukning. De kan vara installerade i flera år innan batteribyte behöver ske. LoRaWAN står för Long Range Wide Area Network och har snabbt blivit den ledande tekniken för Internet Of Things över hela världen.

Lunet har monterat upp ett antal gateways på strategiska platser runt om i Luleå kommun för att säkerställa full täckning i hela kommunen. Dessa gateways utgör själva infrastrukturen. För att kunna samla in information behövs sensorer som placeras på enheten.

LoRaWAN är mest lämpad för överföring av mindre datamängder och fungerar optimalt för sensorer som skickar data då och då. Det finns ett stort utbud av LoRaWAN sensorer som används för olika ändamål. Exempelvis finns det sensorer för att mäta temperaturer och luftfuktighet i en lokal eller mäta fukten i jorden på planteringar. Det finns sensorer som kan skicka meddelanden när något inträffar, exempelvis om det uppstår vattenläckage, livbojar flyttas eller en dörr öppnas. När något händer i vägnätet såsom skadade vägskyltar eller signalljus kan larm skickas.

Gateways samlar in informationen från sensorerna och vidarebefordrar den till ett överordnat system. Datan som samlas in används på ett flertal olika sätt. Position och fyllnadsgrad kan visualiseras på en karta för att ge en översikt över ett större område. Rapporter och larm kan även skickas som SMS eller epost.

Stora möjligheter för framtida lösningar

Samarbetet öppnar upp för möjligheten att placera sensorer i alla typer av sopkärl där det finns en nytta med behovsstyrd tömning. Vi kan förebygga överfulla sopkärl på avlägsna platser och skapa en effektivare hantering. Möjligheterna är stora!

Bild på insamlingskärlens baksida där det står tack på flera språk