Entreprenörsbostäder

Seminarium 27 maj 2024: Hur säkerställer vi ansvarsfulla bostadslösningar för tillfälliga entreprenörer?

Entreprenörsbostäder

Välkommen till ett seminarium om hur Luleå kommun, tillsammans med Polisen, industrin och bransch- och arbetsgivarorganisationen Byggföretagen, arbetar för etableringen av ansvarsfulla bostadslösningar för tillfälliga entreprenörer.

De stora investeringarna i norr påverkar samhällsutvecklingen i hela landet och innebär både möjligheter och utmaningar för Luleå kommun. Norrbotten är en nyckelregion för miljardinvesteringar i klimateffektiv industri och hållbar infrastruktur. I Luleå planeras det för stora industrisatsningar som bidrar till Sveriges gröna omställning och ett fossilfritt samhälle. Över 100 miljarder kronor ska investeras på Luleå Industripark i nya anläggningar och infrastruktur.

För att lyckas med satsningarna behövs tillfälliga entreprenörer under byggtiden. Var ska de bo? Hur skapar vi bra bostäder för tillfälliga entreprenörer samtidigt som vi säkerställer socialt hållbara platser och bostadsområden?

Panelsamtal

Måndag 27 maj kl. 11.30-12.30, Vetenskapens hus

Samtalet kommer handla om hur kommunen arbetar med att förbereda för tillfälliga entreprenörsboenden, varför vi behöver göra det och hur de olika aktörerna arbetar gemensamt för att säkra en samhällsnära, socialt hållbar utveckling. Det krävs effektiv samverkan för att långsiktigt trygga utvecklingen – socialt värdeskapande är en angelägenhet för alla.

Medverkar gör:

Fredrik Hansson, kommunalråd Luleå kommun
Frida Berglund, tf samhällsomställningschef Luleå kommun
Magnus Carlborg, kommunpolis, Polisen
David Högnelid, strategichef, Affärsområde Specialprodukter LKAB
Lotta Jakobsson, ansvarig för SSAB Luleås omställning
Tom Kearny, projektledare Talga
Catharina Elmsäter-Svärd, vd för bransch- och arbetsgivarorganisationen Byggföretagen

Seminariet modereras av Malin Winberg. 

Efter panelsamtalet finns möjlighet att ställa frågor till de medverkande.

Här kan du läsa mer om kommunens arbete med entreprenörsbostäder

Kontakt

Frida Berglund, tf samhällsomställningschef, Luleå kommun
frida.berglund@lulea.se
072-518 12 82

Monika Aunes, kommunikationsstrateg, Luleå kommun
monika.aunes@lulea.se
0920-45 38 02

 

Illustration ovan från Parmaco.