Säg hej!

En kampanj för ett vänligt och nära Luleå.

Ett hej kan betyda mycket

Att säga hej gör att folk trivs och känner trygghet, det är något vi alla kan göra för att skapa ett trivsammare Luleå. Ditt hej kan göra skillnad.

Att säga hej ökar tilliten

Att säga hej till sina grannar är en liten sak, men forskning visar att det kan bidra till sociala band och har en positiv påverkan på hälsa, trygghet och välbefinnande.

– Vi vill inspirera till ett vänligt och nära Luleå, som bygger det sociala kittet. Det gör att vi kan fortsätta vara en trygg och trivsam plats för oss som bor här och som attraherar nya att flytta hit, säger Anna Lindh Wikblad, kommundirektör på Luleå kommun.

En plats med högt socialt kapital kännetecknas av starka nätverk och hög nivå av tillit, förtroende och stöd mellan invånarna. Att bo på en plats med högt socialt kapital anses vara hälsofrämjande.

– Kampanjen syftar även till att stärka känslan av egenmakt hos oss som bor i Luleå, att jag faktiskt kan påverka trivseln i min stad genom ett enkelt hej. Det är såklart inte lösningen på allt, men ett hej kan göra stor skillnad, menar Åsa Koski, samhällsstrateg på Luleå kommun.

Viktigt att bli sedd

Forskning visar att tunna band, det vill säga de ytliga relationerna mellan människor, är viktigare än man tror. De små vardagliga kontakterna i samhället har minskat och ersatts av tekniska lösningar. Därför är det extra viktigt att vi uppmärksammar vikten av de tunna banden. Att bli igenkänd och sedd gör att man känner sig bekräftad. Det är särskilt viktigt för de ensamma, men det är även viktigt för att bidra till en känsla av sammanhang och trygghet hos alla. Ju fler tunna band det finns i ett grannskap, desto färre konflikter blir det och de konflikter som uppstår blir lättare att lösa.

Om hej-kampanjen

Säg hej-kampanjen pågår under fyra veckor 2023 med start på Grannens dag 31 oktober. Vi vinkar extra mycket till varandra på internationella hejardagen 21 november. Under kampanjen genomförs aktiviteter i gymnasieskolan. Kampanjen görs i samverkan mellan Luleå kommun och Lulebo.

Säg hej-kampanjen är en mindre kampanj där kommunen har köpt annonsering i sociala medier, i lokaltidningen och på en skylt i centrala Luleå. Materialet har tagits fram med egna resurser. Kampanjen har fått stor spridning såväl nationellt som internationellt utan kommunens aktiva medverkan.

Pressfoton

Foto: Ida Lund

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
hej 1.jpg Jpg, 2.6 MB. 2.6 MB 2024-02-21 09.24
hej 2.jpg Jpg, 1.8 MB. 1.8 MB 2024-02-21 09.24
hej 3.jpg Jpg, 1.1 MB. 1.1 MB 2024-02-21 09.24
åsa koski 1.jpg Jpg, 929.9 kB. 929.9 kB 2024-02-21 09.24
åsa koski 2.jpg Jpg, 836.8 kB. 836.8 kB 2024-02-21 09.24