Busskurer

Det finns ett behov av att rusta upp och modernisera de busskurer i trä som finns vid flera av busshållplatserna i kommunen.

Luleå lokaltrafik (LLT) och Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit hjälp av elever på Teknikprogrammet och Bygg- och anläggningsprogrammet vid Luleå Gymnasieskola för att designa och bygga de nya busskurerna.

Busskur 2023

Under 2023 är det en kur vid hälsocentralen på Bergnäset som ska byggas. Busskuren byggs under höstterminen 2023.

Så här går det till

Elevgrupper på Teknikprogrammet har tagit fram förslag. I år är det 8 olika förslag som eleverna tagit fram.

Busskuren som sedan ska byggas väljs ut i flera steg. Elever vid Luleå gymnasieskola och grundskolan samt medarbetare inom Luleå kommun kommer ha möjlighet att påverka resultatet genom att rösta på vilka förslag som de tycker lämpas bäst som busskur. LLT och stadsbyggnadsförvaltningen kommer utvärdera förslagen utifrån deras ställda krav och lärare från Bygg- och anläggningsprogrammet utvärderar förslagen utifrån sina byggtekniska kunskaper.

Därefter träffas juryn bestående av ovanstående representanter från LLT, stadsbyggnadsförvaltningen och Luleå gymnasieskola för att väva samman alla poäng och utse vilket förslag som bäst lämpas till respektive plats.

Under våren/hösten kommer de framröstade förslaget byggas av eleverna på Bygg- och anläggningsprogrammet och därefter placeras på respektive plats.

Fotograf headerbild: Jennie Petterson

Samarbetspartners

Luleå lokaltrafik (LLT)
Stadsbyggnadsförvaltningen
Luleå gymnasieskola

Tidigare vinnande förslag

Vinnande förslag 2022

Kråkboet, hållplats Folkhögskolevägen i Södra Sunderbyn

Bild på illustration av busskur

Det vinnande förslaget och den busskur som kommer byggas är Kråkboet

Vinnande förslag 2021

Industrilådan, hållplats Klyvargatan, Örnäset

Industrilådan, vinnande förslag till hållplats Klyvargatan, Örnäset

Industrilådan, vinnande förslag till hållplats Klyvargatan, Örnäset

Naturkuren, Hållplats Ormbergsvägen, Lulsundet

Naturkuren, vinnande förslag till Hållplats Omrbergsvägen, Lulsundet

Naturkuren, vinnande förslag till Hållplats Omrbergsvägen, Lulsundet