Kompetenslotsen i Luleå

För att bidra till en hållbar kompetensförsörjning i Luleå finns Kompetenslotsen. Det är ett samarbete mellan Luleå Kommun och Luleå Business Region. Syftet är att hjälpa dig som arbetsgivare med en effektiv omställning och rekrytering för framtidens tillväxt.

Så hittar du vägen framåt

Vi vet att det snart kommer att ske stora pensionsavgångar, inte minst inom vård, omsorg och skola. Bara i Luleå sker nästan 15 000 pensionsavgångar åren 2013–2030.

Vi hoppas indirekt kunna bidra till att öka regionens tillväxt och attraktivitet genom att fler väljer att jobba och leva här hos oss.

Vi jobbar med fyra olika fokusområden som är samlade under rubrikerna Samordna, Samverka, Lotsa och Utveckla.

Se oss som en guide – och tveka inte att höra av dig. Två företagskoordinatorer och en utbildningskoordinator finns på plats.

Hur kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss

Du kan alltid nå oss via vår gemensamma mejl:kompetenslotsen@lulea.se

Under fliken kontaktuppgifter hittar du uppgifter till Kompetenslotsens medarbetare.