Vill du göra en insats för ensamkommande barn från Ukraina?

Många av de som nu flyr Ukraina är barn och en del av dem kommer ensamma till Sverige, utan sina föräldrar. Nu har DU chansen att bidra genom att öppna upp ditt hem och skapa en trygg plats för ett eller flera ensamkommande barn.

Bli familjehem till barn från Ukraina

Sverige väntas ta emot många ensamkommande barn innan årets slut och ett hundratal barn har redan kommit till Sverige. Hur många barn utan föräldrar som kommer till Luleå vet vi inte idag. Därför söker Luleå kommun just nu familjer som är beredda att ställa upp som familjehem vid behov för dessa barn.

Alla som är intresserade av att göra en insats är välkomna att höra av sig. Gifta/sambos/ensamstående, med eller utan egna barn hemma. Det finns inga formella krav för att bli familjehemsförälder. Det som spelar roll är personlig lämplighet och praktiska förutsättningar. Det viktiga är att du lever under stabila förhållanden, har ett rum över och kan ge barnet både kärlek, tid och vägledning. Det är bra om familjehemmet ligger i eller nära Luleå, så att kontakten mellan barnet och dennes socialsekreterare och övriga nätverk underlättas.

Som familjehem får ni

  • kontinuerlig handledning och stöd i uppdraget.
  • ekonomisk ersättning.

Familjehemmet är vikarierande föräldrar

Ett familjehem tar emot ett eller flera barn i sitt hem på uppdrag av socialnämnden. Som familjehemsförälder är det din uppgift att ta hand om barnet under den tid som föräldrarna inte själva kan ta hand om sitt barn. Det kan gälla en kortare tid eller kanske större delen av barnets uppväxt. All frivillig vård sker enligt Socialtjänstlagen. Om barnets föräldrar saknas företräds barnet i stället av en god man eller ställföreträdande vårdnadshavare.

Socialtjänsten söker ständigt fler familjer som kan öppna sina hem för någon annans barn. Om DU är intresserad av att bli familjehem, kommer du att få prata med en familjehemssekreterare för att få mer information om vad ett uppdrag innebär. För att säkerställa att barn kommer till trygga familjer så genomgår de som vill bli familjehem en familjehemsutredning med inhämtande av uppgifter från olika register (polis, kronofogde, socialregister mm), referenstagning och intervjuer med mera.

Integration och samarbete

De barn från Ukraina som placeras i familjehem får en god man eller tillförordnad vårdnadshavare via Överförmyndarnämnden tills de blir myndiga. Det är viktigt att familjehem, god man, socialsekreterare, familjehemssekreterare och barnet har ett bra samarbete för att barnet ska kunna känna trygghet i sin svåra livssituation. Det kan vara viktigt att tänka på att det krävs en del extra arbete för att stötta barnet för att möjliggöra en bra integration.

Beträffande barnets ekonomi så är det god man eller ställföreträdande vårdnadshavare som ska informera familjehemmet och familjehemssekreteraren om barnets kontakter med Migrationsverket och ekonomi. Detta då det kan vara skillnad på förutsättningarna. Ensamkommande barn har rätt till skolgång och gratis hälso- och sjukvård och tandvård i samma omfattning och på samma villkor som andra barn. Det är viktigt att en familjehemsförälder följer med på sjukvårdsbesök som en del av den dagliga omsorgen. Planeringen kring utflyttningen från familjehemmet går i stort sett till på samma sätt som andra familjehemsplaceringar.

Intresserad?

Kontakta oss på ett av följande sätt.