Hertsön förskolor och skolor

Under hösten 2021 har Barn- och utbildningsnämnden (BUN) tagit beslut om att ny skola ska byggas där den mögelskadade Hertsöskolan står idag.

Inför beslutet har samtal hållits med vårdnadshavare i området för att lyssna in deras tankar och funderingar. Här ses dokumentationen från de samtalen.

Parallellt pågår en utredning av skolstrukturen i andra stadsdelar. Mer om den utredningen finns att läsa under sidan - Skolstruktur.

Vi vill informera dig som har barn på skolan och förskola och berätta om vad som händer nu. Vid samma tillfälle vill vi också ge dig möjlighet att ställa frågor till ansvariga politiker. Därför ska vi hålla digitala möten där du kan vara med via en dator eller en smartphone.

Mötena är den 7:e september och den 9:e september och kl 18-20. Vi har valt två dagar för att fler ska ha möjlighet att vara med.

Vi kommer erbjuda möjlighet till information på finska under tisdagens möte och arabiska under torsdagens möte. Om du är intresserad av att få informationen på finska eller arabiska behöver vi en anmälan. Skicka ett mail till bufkommunikation@lulea.se.

Anteckningar tas på mötet och publiceras sedan på www.lulea.se, vill du ha dessa på ett annat språk än svenska, finska eller arabiska, anmäl det i ett mejl till oss på: bufkommunikation@lulea.se

Möteslänk till respektive dag:

Tisdag 7 september kl 18
https://us02web.zoom.us/j/84935022062 Länk till annan webbplats.
Meeting ID: 849 3502 2062

Torsdag 9 september kl 18
https://us02web.zoom.us/j/84641235953 Länk till annan webbplats.
Meeting ID: 846 4123 5953

Välkomna

Dokumentation: Samtal med vårdnadshavare

Mötesanteckningar

Fråga, medborgare: Hur ser planen ut för året? Kommer eleverna gå hela läsåret i de tillfälliga lokalerna?

Svar, Emma Engelmark: Ja, så blir det. Det tar tid, tyvärr.

Fråga, medborgare: En eloge för att ni lyckats få till en bra lösning för vår dotter som går sjuan. Det funkar bra.

Fråga, medborgare: Hur är det tänkt att det ska lösas att ta sig till Ängsskolan i vinter?

Svar, Emma Engelmark: Vi tittar på om det är avstånd så att det gäller med buss annars får man gå eller cykla. Jag förstår att det inte är roligt. Vänd er till skolans rektor.

Fråga, medborgare: Moduler?

Svar, Emma Engelmark: Det är inte så lätt att fixa fram moduler, det ska upphandlas, just nu har vi inte något besked om det. Men blir det en förändring får ni veta det.

Fråga, medborgare: Idrotten är ett bekymmer, det finns ingen gympasal, hur ska ni lösa det i vinter?

Svar, Emma Engelmark: Det är inte så lätt att fixa fram moduler, det ska upphandlas. Jag har inget bra svar tyvärr i dag, men vänd dig till mentor eller rektor.

Fråga, medborgare: Barnen på Midskogsskolan äter lunch i klassrummen, hur ser den planen ut inför vintern?

Svar, Emma Engelmark: Det är lite så, man får lappa och laga… det är besvärligt. Fråga gärna mentorn.

Fråga, medborgare: Jag har frågat rektorn på Ängsskolan, hon har ingen aning om hur idrotten ska lösas i vintern?

Svar, Emma Engelmark: Tack, den oron förstår jag, så vi tar med oss frågan så att ni ska få besked så snart som möjligt.

Fråga, medborgare: På Haga finns det inte idrottshall eller hemkunskapslokal, ska de ha teori på hemkunskapen hela året?

Svar, Emma Engelmark: Jag vet att man har tittat på att upphandla moduler för att lösa specialsalar, jag vet inte svaret på hur det ska lösas. Det måste tas fram ett svar. Det är klart att det ska fungera.

Fråga, medborgare: Nytt grepp, förra gången hade vi något att förhålla sig till… nu vet vi inte vilka alternativ som vi ska fundera kring?

Svar, Emma Engelmark: Det förstår jag. Det är ju så att vi väljer att se över helheten. Vi vet att det finns behov av renovering. Men vi vet att det kan finnas en oro för att det ska bli en för stor skola.

Fråga, medborgare: De har en begränsad del av skolan på Midskog de får vara på, hur främjar man att barnen ska vara ute på rasten?

Svar, Emma Engelmark: Det måste jag hänvisa till rektorn.

Fråga, medborgare: Vårdnadshavare undrar varför man pratar om förskolorna? Det skapar oro? Varför ska de påverkas?

Svar, Emma Engelmark: Det är för att vi tittar på alla lokalerna för att se över helheten när det ändå ska göra någon förändring. Jag förstår att det kan skapa en oro.

Fråga, medborgare: Det finns inte samma möjligheter i praktiska ämnen. Hur kan det påverka slutbetygen?

Svar, Emma Engelmark: Jag är helt trygg med att lärarna tar in det här i sin bedömning, men ställ gärna frågan till era lärare eller rektor. Det är en oro vi ska ta med oss.

Fråga, medborgare: Är det någon risk att det inte blir en ny skola på Hertsön?

Svar, Emma Engelmark: Nej, det kommer att vara en högstadieskola på Hertsön.

Fråga, medborgare: Hur jobbar nämnden med att behålla alla underbara behöriga lärare? Jag tänker på alla som ska åka runt på de här tillfälliga arbetsplatserna.

Svar, Emma Engelmark: Bra fråga, det är ju lärarna som är skolan, utan bra lärare har vi ingen bra skola. Här vet jag att det jobbas hårt från förvaltningen för att stötta så bra man kan här, inte minst med att stötta upp med vikarier.

Fråga, medborgare: Det är positivt att vi får behålla skolan här, när kan det stå en ny skola färdig?

Svar, Emma Engelmark: Jag förstår, den här ovissheten kan vara värre än att få ett besked, men ska det upphandlas och byggas en ny skola tar det ett par år.

Fråga, medborgare: Låt Svedjeskolan vara som den är, den är lagom stor för de yngre barnen. Låt Hertsöskolan få torkskåp så slipper barnen ha blöta kläder på vintern.

Svar, Emma Engelmark: Tack, det var en bra synpunkt. Klokt.

Fråga, medborgare: Ser man över miljön eller luften i de provisoriska lokalerna?

Svar, Emma Engelmark: Det är hårda krav på lokalerna, så det tar jag för givet, men finns det funderingar så får ni ta upp det med mentor eller rektor.

Gruppsamtal

Grupp 1
Tryggheten. Det är svårt att inte veta.

Att behålla eleverna på området är viktigt.

Beskedet att högstadieskolan blir kvar är bra, men vi vill inte ha en ihopslagen skola med de yngre eleverna.

En oro att kostnaderna ska leda till beslut som ska drabba eleverna.

Grupp 2:

Hur löser vi det praktiska just nu? Vardagen ska fungera nu?

Hur ska idrott, slöjd och hemkunskap kunna fungera utan speciallokaler?

Personalen. Hur kan vi stötta för att behålla lärarna?

Hur ser vi till att eleverna får ta del av prao och annat inför gymnasiet. Och matte spets, hur kan eleverna få det nu fortsatt. Det är en paus nu.

Grupp 3:

Förutsättningarna att kunna ha praktiska ämnen, idrott, slöjd och hemkunskap. De har samma rätt att ha de ämnena.

Att kunna ha bra raster utomhus.

Kontinuitet och snabba besked om framtiden. Det behövs för tryggheten.

Grupp 4:

Tryggheten. Att ha lugn och ro i klassrummet.

Bra behöriga lärare.

Betygen ska sättas.

Svårt att få bra vikarier.

Är det verkligen renovering som är ett alternativ.

Politiken måste ha en långsiktig samsyn och att fokus ligger på att ha behöriga lärare, där är en bra lärmiljö viktig.

Grupp 5:

Alla barn ska få plats i skolan.

Behöriga lärare är viktigt. Och att få ha en skola nära hemmet.

Oro finns att det blir en storskola och vi får osynliga barn i en större skola.

På andra språk?

Önskar du dessa minnesanteckningar på ett annat språk än arabiska, anmäl det i ett mejl till: bufkommunikation@lulea.se

Mötesanteckningar

Fråga, medborgare: Vad är tidplanen? Kommer den påverkas av att det är val nästa år?

Svar, Emma Engelmark: Intentionen från nämnde är att få det att fungera för eleverna. Vi vill ta beslut så snabbt som möjligt. Där är vi eniga. Vi ska invänta förslagen men sen fatta beslut.

Fråga, medborgare: Jobbar som lärare på Hertsön. Är det säkert att vi kommer ha kvar ett högstadium på Hertsön?

Svar, Emma Engelmark: Alla i nämnde är eniga om att det ska finnas en högstadieskola på Hertsön.

Fråga, medborgare: Hur länge har Luleå kommun vetat att lokalen är i så dåligt skick?

Svar, Emma Engelmark: Det blev känt för oss i nämnden när det hände, alltså i våras. Det skapar så klart stress och oro för elever, lärare och vårdnadshavare när det händer men läget var inte känt tidigare.

Fråga, medborgare: SBF ska kolla skicket på övriga skolor och förskolor på Hertsön, stämmer det?

Svar, Emma Engelmark: Det ska vara gjort till nämndsmötet den 22 september. För vi vill ha en helhetsbild inför beslut.

Fråga, medborgare: Hur länge kommer gympasalen på Ängskolan användas för undervisning? Barnen behöver ha gympa där i vinter.

Svar, Emma Engelmark: Jag har inget bra svar på den fråga, det är verksamheten som har svar på det praktiska. Det är rektorn som ska ha koll på det. Vänd dig till rektorn så får du svar. Efter samtal i tisdags har nämnden varit i kontakt med skolchef och verksamhetschef som tagit med sig frågan och vet att det behövs mer information.

Fråga, medborgare: Sporthall, bibliotek – hur tänker ni runt dessa funktioner? Ska det göras något åt dem också?

Svar, Emma Engelmark: Viktigt för helheten att se till alla för att kunna ta ett helhetsgrepp.

Fråga, medborgare: Kan vi fullfölja läroplanen med till exempel hemkunskap, gympa och så vidare med den tillfälliga lösningen.

Svar, Emma Engelmark: Efter i tisdags har vi diskuterat frågan med skolchefen. Det tar tid för att få en tillfällig lösning på plats. Det upphandlas moduler för både klassrum och specialsalar som ex hemkunskap.

Fråga, medborgare: Blir personalen inblandad och får tycka till om det ska bygga nytt?

Svar, Emma Engelmark: Personalen ska involveras och det kommer ske internt men exakt hur vet jag inte.

Fråga, medborgare: Jag är nöjd med Dungens förskola och hur åldersgrupperna är indelade. Kommer detta att förändras eller hur fungerar det?

Svar, Emma Engelmark: Vi tycker att det är roligt att det är många som är nöjda. Att ändra på det vill ni inte och det förstår jag. Men jag kan inte svara på hur det blir på Dungens förskola. Rektorerna och pedagogerna är involverade och ni kommer att få information.

Fråga, medborgare: Oron jag känner är att beslut som tas aldrig blir av. Vi vill inte att tillfälliga lösningar blir permanenta.

Svar, Emma Engelmark: Vi politiker tycker också att det är olyckligt att det drar ut på tiden. Det är många kommunala lokaler som är i behov av renovering, så ser det ut i hela Sverige. Målet är att snabba upp processen. Ovissheten är inte bra för någon. Och vi vill inte heller ha tillfälliga lösningar som blir permanenta.

Fråga, medborgare: Vad kommer vägas tyngst vid beslut? Ekonomi? Barnens bästa? De flesta vill inte ha ”storskolor”. Vi som har barn med särskilda behov tycker inte att det är bra. Barnkonventionen säger att vi ska tänka på barnens bästa.

Svar, Emma Engelmark: Du lyfter något som är elementärt. Vilket perspektiv väger tyngst? Olika saker måste tas hänsyn till: dels ekonomi i kommunen, vad säger verksamheten när det gäller kompetensförsörjningen av behöriga lärare ut? Vi ska tänka på barnens bästa och förhålla sig till budget som finns. Det går inte att bortse från något. Målet är att fortsätta ha en bra skola med bra resultat. Vi ligger bra till och det ska vi fortsätta med.

Fråga, medborgare: Särskilda behov – vi kämpar för att säkerställa att de får de resurser som de har rätt till. Bättre att ha mindre enheter. De finns barn som går under radarn men som också behöver stöd.

Svar, Emma Engelmark: Jag förstår perspektivet och många föräldrar lyfter denna fråga. Men oavsett storleken på skolan vill jag säga att lärartätheten ska vara den samma och att klasserna inte ska bli större bara för att skolan blir större. Den har diskussion har vi i nämnden. Vi har gett skolchefen i uppdrag att se över stödet för barn med särskilda behov? Vi vill även se hur pengarna fördelas mellan flickor och pojkar. Det viktigaste för barn med särskilda behov är kompetensen hos personalen. Du lyfter en problematik som är välkänd och som vi diskuterar.

Fråga, medborgare: Vad anses vara en fördel med en storskola förutom det ekonomiska?

Svar, Emma Engelmark: Det finns en fördom om att alla barn blandas ihop på en större skola men så är inte fallet. Klasser och lärartäthet ska vara oförändrad. Personella resurs skulle öka, när det gäller kring funktioner så som elevhälsa men också antal behöriga lärare. Vi ska bevara litenheten i skolan även om byggnaden är större.

Fråga, medborgare: Vi lärare är inte så rädd för storskola. Men undrar hur ni tänker med behöriga lärare på en storskola.

Svar, Emma Engelmark: Det handlar självklart om lärarnas arbetsmiljö. Att ha kollegor i ämnen. Att slippa åka runt bland skolor för att fördela sin arbetstid. Lärartätheten är densamma. Det är organiseringen som är viktigt. Ledarskapet är viktig för arbetsmiljön.

Fråga, medborgare: Folkomröstningens resultat var tydligt. Varför diskuterar vi fortfarande ”storskola”?

Svar, Emma Engelmark: Efter folkomröstningen bestämde vi att vi måste titta på saker förutsättningslöst. Vi ska inte låsa oss åt något håll utan vi vill lyssna på vårdnadshavare. Oavsett vad vi gör så vet vi att vi behöver ha en överkapacitet på Hertsön eftersom det byggs nya områden i nära anslutning. Skolstrukturen förändras hela tiden pga. förändringar i samhället. Folk flyttar och ett område med många barn kan efter ett antal år ha väldigt få barn i området.

Fråga, medborgare: Den tillfälliga lösningen är inte bra, har vi tagit hänsyn till arbetsmiljön för lärare och elever?

Svar, Emma Engelmark: Jag förstår frustrationen. Ovissheten är jobbig. Är du fundersam tycker jag att du ska prata med rektorn. Det jobbas på lösningar med moduler.

Fråga, medborgare: Vad tycker lärarna själva om skolstrukturen på Hertsön? Hur stora elevgrupper tycker lärarna är lämpligt? Vad tycker de om en eventuell storskola?

Svar, Emma Engelmark: Det varierar mellan lärarna. Det som är tydligt är att det för lärarna är deras arbetsmiljö. Många vill ha kollegor i samma ämne. Den diskussionen sker i verksamheten, det är inte vi politiker som tar den samtalen.

Gruppsamtal

Grupp 1
Mindre enheter, trygghet för barnen. Mindre barngrupper. Geografisk nära. Hotet om storskola oroar. Det blir mindre tryggt.

Grupp 2
Närhet, möjlighet att ha mindre grupper. Resurser som räcker till. Grupprum. Glöm inte högpresterande elever som behöver stimulans.

Oro: att inte få den hjälp som behövs.

Grupp 3
Närhet men också att lokalerna blir anpassade efter barnens behov (funkar det ekonomiskt)

Oro: att det drar ut på tiden

Grupp 4
Närhet till skolan. Tryggt. Beslut snart.

Oro: att det tar för lång tid. Ekonomin styr och inte barnens bästa.

Grupp 5
Fritidsgården är viktig. Separata enheter för lågstadium och högstadiet. Små enheter.

Oro: Tillfällig lösning som blir permanent. Finns tecken på att barn inte mår bra i den tillfällig lösningen. Information om när och vad. Ovissheten oroar.

På andra språk?

Önskar du dessa minnesanteckningar på ett annat språk än arabiska, anmäl det i ett mejl till: bufkommunikation@lulea.se

Sidan uppdaterades den 13 januari 2023