Luleå kommunföretag AB

Luleå kommun organiserar de flesta av sina bolag i ett av kommunen helägt holdingbolag, Luleå Kommunföretag AB. Syftet med detta är att åstadkomma en bra ägarstyrning och samordning inom bolagskoncernen samt att ta tillvara de ekonomiska fördelar som koncernbildningen medger. Därutöver har kommunen ägarintressen och huvudmannaintressen i ett antal andra bolag och organisationer.

Syfte

Bolaget bildades 1992 och är moderbolag i Luleå kommuns bolagskoncern. Bolagets syfte är att åstadkomma en bra ägarstyrning och samordning inom bolagskoncernen samt att ta tillvara de ekonomiska fördelar som koncernbildningen medger.

Kontakt

Rickard Lundmark, tf VD
Telefonnummer: 072-541 00 34
E-post: rickard.lundmark@luleakommunforetag.se

Dataskyddsombud

E-post: dataskyddsombud@lulea.se.
Telefon: 072 – 533 16 20
Postadress: Dataskyddsombud, Luleå kommun, 971 85 Luleå

Faktureringsadress

Luleå Kommunföretag AB
Box 500 01
973 21 Luleå

Besöksadress

Rådstugatan 11
971 85 Luleå

Organisationsnummer: 556447-4194

Luleå kommunföretag ABs dotterbolag

Syftet med visselblåsarfunktion är att fånga upp misstanke om allvarliga överträdelser, oegentligheter och missförhållanden inom bolaget. Det kan exempelvis handla om muta, bedrägerier, stöld och sådant som påverkar liv och hälsa, brister i säkerhet på arbetsplatsen, allvarliga former av diskriminering eller trakasserier. Visselblåsarfunktionen är avsedd för rapportering och kan användas av allmänheten, andra utomstående personer, av anställda, konsulter, leverantörer och motsvarande.

Om någon vill uppmärksamma ett problem anonymt så är det möjligt via visselblåsarfunktionen. Den är ett komplement och ska inte ses som en ersättning för ett öppet samtalsklimat. I första hand vänder man sig som anställd till sin närmaste chef och som medborgare till den verksamhet det berör.

Att göra en anmälan

För att göra en anmälan går du in på en extern webbplats (se länk nedan) och fyller i ett formulär med relevant information.

OBS! För att garantera din anonymitet, rekommenderar vi dig att:

  • Använda en dator utanför din arbetsgivares nätverk när du rapporterar, då webbtrafik från arbetsplatsen kan vara spårbar.
  • Kopiera och klistra in länken nedan i din webbläsare.
    https://lantero.report/luleakommunforetag
  • Om du har en QR-läsare i mobilen kan du också skanna QR-koden nedan och komma direkt till rapporteringssidan. Se då till att mobilen inte är uppkopplad mot arbetsplatsens wifi.
QR-kod till visselblåsarfunktionens webbplats

Sidan uppdaterades den 12 januari 2024