Startsida Luleå kommun

Luleå kommunföretag AB

Luleå kommun organiserar de flesta av sina bolag i ett av kommunen helägt holdingbolag, Luleå Kommunföretag AB. Syftet med detta är att åstadkomma en bra ägarstyrning och samordning inom bolagskoncernen samt att ta tillvara de ekonomiska fördelar som koncernbildningen medger. Därutöver har kommunen ägarintressen och huvudmannaintressen i ett antal andra bolag och organisationer.

Syfte

Bolaget bildades 1992 och är moderbolag i Luleå kommuns bolagskoncern. Bolagets syfte är att åstadkomma en bra ägarstyrning och samordning inom bolagskoncernen samt att ta tillvara de ekonomiska fördelar som koncernbildningen medger.

 

Kontakt

Dataskyddsombud

E-post: dataskyddsombud@lulea.se.
Telefon: 072 – 533 16 20
Postadress: Dataskyddsombud, Luleå kommun, 971 85 Luleå

Luleå kommunföretag ABs dotterbolag