Kommunhälsan

Kommunhälsan är Luleå kommuns företagshälsovård. Vi finns i en lokal vid Mjölkuddens centrum. Vi finns till för alla anställda på Luleå kommuns olika förvaltningar. Vi är också företagshälsovård för de kommunala bolag som vi har avtal med.

Du som chef, arbetsledare eller som jobbar i HR-funktionen kan beställa tjänster från kommunhälsan.

Stöd utanför kontorstid

Alkohol- och drogprovtagning

Kontakta Stadsvikens hälso- och jourcentral 0920-284800. Fyll i beställningsblanketten och ta med den vid provtagning. Chefen ska alltid medfölja vid provtagning.

Krisstöd

Du hittar rutiner för krisstöd på Luleå kommuns intranät.

Kontakta kommunhälsan

Om du vill komma i kontakt med oss, mejla till kommunhalsan@lulea.se eller ring 0920‑45 36 08. Tänk på att inte ange känsliga uppgifter i mejl.

Sidan uppdaterades den 15 juni 2023