Husdjur

Sköt om dina djur så att de inte ställer till besvär för andra. Tillsynsmyndighet för djurskydd är Länsstyrelsen och för miljötillsyn är det Luleå kommuns miljöavdelning.

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för djurskötsel

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet och har ansvaret för att djur sköts på ett bra sätt. Så om du till exempel misstänker att något djur far illa så ska du kontakta länsstyrelsen.

Miljötillsyn hos djurhållare sker av Luleå kommun

Vissa saker som har med djur att göra är kvar hos stadsbyggnadsförvaltningen, avdelning miljö och bygg. Vi kommer att fortsätta bedriva miljötillsyn hos djurhållare och titta på saker som avfallshantering, kemikalie-, urin- och gödselhantering.

Vi är tillsynsmyndighet vid tillfällen då djur kan störa människor, genom till exempel skällande, luktstörningar, i allergifrågor och liknande.

Även kravet på tillstånd för djurhållning inom detaljplanelagt område är kvar hos oss. De avvägningar som det brukar handla om där gäller oftast just ljud och lukt, till exempel galglada tuppar.

Djurhållning inom detaljplanelagt område

Sidan uppdaterades den 13 februari 2023