Bild på slamtömning

VA-rådgivning för Luleå och Älvsbyns kommuner

Älvsby kommuns logotyp

VA-rådgivningen är för dig som har enskilt avlopp och vatten. Tjänsten är avgiftsfri och teknikneutral.

VA-rådgivningen hjälper dig med frågor om enskilt avlopp och dricksvatten. VA-rådgivningen fungerar som en länk mellan den enskilde och miljömyndigheterna och kan tipsa om hur man kan söka information angående lagar och regler, tekniklösningar och entreprenörer mm.

Kontakt

Du är varmt välkommen att kontakta:

  • telefon 0920-45 30 00/ 30 06 (direkt)

Lämna ditt namn, e-postadress eller telefonnummer, fastighetsbeteckning eller adress samt kommun som frågan gäller, så kommer jag att kontakta dig så fort det går.

Finsk flagga

Puhun suomea ja ymmärrän meänkieltä.

FASTIGHETSÄGARE I RÅNE ÄLVDAL:
Avloppsinventering i Råne älvdal pågår, lyssna på om inventeringen:

https://sverigesradio.se/artikel/7533476 Länk till annan webbplats.

Om du frågor om inventeringen eller ditt vatten och avlopp kan du mejla eller ringa va-radgivning@lulea.se eller 0920-45 30 00/30 06 (direkt)
Om jag inte kan svara direkt kommer jag att kontakta dig så fort som möjligt.

Sidan uppdaterades den 12 januari 2024