Avgifter för upplåtelser av offentlig plats

När kommunen upplåter offentlig plats för kommersiella ändamål som t ex affischer, försäljning och byggetablering tas en avgift ut. Taxan fastställdes senast av kommunfullmäktige 2022.

Allmänna sammankomster

Enligt Ordningslag (1993:1617) 2 kap. 1§. 1p, 3p och 5p, exempelvis demonstrationer, tal eller möten som är av opinionsbildande, politisk eller religiös karaktär är avgiftsfria.

Enligt ordningslag (1993:1617) 2 kap. 1§. 2p och 4p, exempelvis föredrag/föreläsningar eller tillställningar som är för allmän/medborgerlig bildning eller av konstnärlig karaktär betalar endast grundavgift.

Taxeområden

Byggetablering: Grundavgift: 800 kr

 • Zon 1:
  Arealavgift 0 - 50 kvm: 1,65 kr kvm/dygn
  Arealavgift >50 kvm: 0,40 kr kvm/dygn
 • Zon 2:
  Arealavgift 0 - 50 kvm: 0,80 kr kvm/dygn
  Arealavgift >50 kvm: 0,40 kr kvm/dygn

En högre avgift tas ut för ett första intervall (ex.0–50 kvm) och därefter en lägre avgift för resterande kvadratmeter (>50 kvm).

Exempel:
Byggetablering som tar i anspråk 150 kvm i zon 1 under 1 dag räknas ut på följande sätt:
Grundavgift: 800 kr
Högre avgift: 50 kvm x 1,65 kr x 1= 82,50 kr
Lägre avgift: 100 kvm x 0,40 kr x 1 = 40 kr
Summa: 922,50 kr

Avgifter

 • Uteserveringar
  Grundavgift: 800 kr
  Zon 1 arealavgift: 2 kr kvm/dygn
  Zon 2 arealavgift: 1 kr kvm/dygn
 • Försäljning från kiosk
  Grundavgift: 800 kr
  Zon 1: 100 kr/dag
  Zon 2: 60 kr/dag
 • Övriga mindre försäljningsplatser
  Grundavgift: 800 kr
  Zon 1: 100 kr/dag
  Zon 2: 60 kr/dag
 • Food Truck (Södra hamn)
  Grundavgift: 800 kr
  Zon 1: 300 kr/dag
 • Affischpelare, affischtavlor, byggskyltar Affischyta < 5 kvm
  Grundavgift: 800 kr
  Zon 1: 1000 kr/mån
  Zon 2: 500 kr/mån
 • Affischpelare, affischtavlor, byggskyltar Affischyta mellan 5-10 kvm
  Grundavgift: 800 kr
  Zon 1: 2000 kr/mån
  Zon 2: 1000 kr/mån
 • Affischpelare, affischtavlor, byggskyltar affischyta >10 kvm
  Grundavgift: 800 kr
  Zon 1: 3000 kr/mån
  Zon 2: 1500 kr/mån
 • Trottoarpratare
  Grundavgift: 800 kr
  400 kr/år
 • Banderoller
  Grundavgift: 800 kr
  1 styck 6000 kr/vecka
  2 styck 8000 kr/vecka
  3 styck 10 000 kr/vecka
 • Cirkus, tivoli
  Grundavgift: 800 kr
  3000kr/dag
 • Marknader
  Grundavgift: 800 kr
  Zon 1: 100 kr/plats och marknadstillfälle
  Zon 2: 50 kr/plats och marknadstillfälle
 • Evenemang
  Grundavgift: 800 kr
  Hårdgjord yta: 0,30 kr kvm/dygn
  Gröna ytor: 1 kr kvm/dygn
  Debitering sker endast vid evenemang med inträde.
 • Torghandelsplatser (Inget polistillstånd krävs)
  Tillfällig saluplats på torg

  Zon 1: 150 kr/dag
  Zon 2: 100 kr/dag
 • Fast saluplats på torg
  Zon 1: 1500 kr/mån
  Zon 2: 1000 kr/mån

Zonindelningskarta

Sidan uppdaterades den 29 juli 2022